Ekososiaalinen sivistys - muutosagentti 2020-luvulle? Ekosocial bildning - en förändringsagent för 2020-talet?

Hae Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä - Fri bildning som förändringsagent  koulutukseen. Se on suunnattu kaikkien vs-oppilaitosten henkilöstölle:

  • Koulutuksen avulla nostetaan uudistava oppiminen ja ekososiaalinen sivistys vapaan sivistystyön oppilaitosten toimintaa ja oppivia yhteisöjä ohjaaviksi periaatteiksi.
  • Käytämme uudenlaista pedagogiikkaa, jossa sivistystyö tukee transformatiivista oppimista ja muuttaa oppilaitoksen toimintakulttuuria 2020-luvun sivistystarpeiden mukaan.
  • Kestävän tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa tarvitaan muutoksia ihmisten maailmankuvassa, uutta luovaa oppimista ja uudistavia oppivia yhteisöjä. Koulutus antaa tähän sopivat strategiset ja pedagogiset työkalut ekososiaalisen sivistyksen ja Agenda 2030-ohjelman avulla.
Lue lisää ja hae koulutukseen:
Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä

Sök till utbildningen Fri bildning som förändringsagent - Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä som är riktad till alla medarbetare inom den fria bildningen:

  • Utbildningen lyfter upp transformativt lärande och ekosocial bildning som styrande principer för den fria bildningens läroinrättningar och lärgemenskaper.
  • Vi använder nyskapande pedagogik där bildningsarbetet stöder transformativt lärande som förändrar läroinrättningens verksamhetskultur enligt 2020-talets bildningsbehov.
  • För att lösa utmaningarna för en hållbar framtid behövs förändringar i människors världsbild, nyskapande lärande och förnyande lärgemenskaper. Utbildningen ger för ändamålet lämpliga strategiska och pedagogiska verktyg genom ekosocial bildning och Agenda 2030 - hållbarhetsmålen.
Läs mer sök till utbildningen:
Ekosocial bildning - en förändringsagent för 2020-talet?  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä