Pilotprojekt

Utvecklande av digitala kompetensmärken

Ett kompetensmärke, också kallad Open Badge, är ett flexibelt system för validering av kompetenser och förmågor. Märket synliggör kunskaper man uppnått i hobby- och kursverksamheter på fritiden, i arbetslivet eller genom frivilligarbete. Det är också ett sätt att uppmuntra till delaktighet och att synliggöra närvaro eller medlemskap. Märket är digitalt och kan delas på den personliga profilen i till exempel LinkedIn, Twitter eller Facebook. Open Badges har en global spridning och används av privatpersoner, föreningar, organisationer och företag.

Projektets mål

Arbis har utarbetade och tagit i bruk kompetensmärken i två ämnen för vuxna studerande. Nu vill vi införa kompetensmärken också för de barn som deltar i den grundläggande konstundervisningen. Målet är att på sikt skapa digitala kompetensmärken för alla de elva studiehelheter som erbjuds i Hantverksskolan Händig enligt läroplanen för den grundläggande konstundervisningen i slöjd.

Sättet hur projektet genomförs

Beskrivningen av innehållet i studiehelheterna formuleras och anpassas så att det lämpar sig för en presentation i form av ett kompetensmärke. Märkena utformas enligt Helsingfors stads och Arbis visuella linje för redan existerande märken. Modeller för presentationer av uppnådda färdigheter i digitalt format, som kan länkas till kompetensmärkena utarbetas. Modellerna implementeras och testas i undervisningen av läraren och kursdeltagarna. Kursdeltagarna får handledning i hur de anhåller om kompetensmärken och hur de lägger upp bevis på att de uppnått färdigheterna för studiehelheten.

Samverkan

Alla institut som erbjuder grundläggande konstundervisning inbjuds att ta del av kompetensmärkena. Det sker genom direktkontakt till andra aktörer som bedriver grundläggande konstundervisning samt genom spridning via Bildningsalliansen r.f.:s kanaler. Resultaten kan också spridas genom offentliga presentationer.

Tidtabell

Förarbetet inleds under hösten 2019 och de första märkena delas ut våren 2020.

Kontaktuppgifter

  • Pia Nybom, biträdande rektor, Helsingfors arbis, pia.nybom@arbis.hel.fi, (09) 310 494 61
  • Moa Thors, rektor, Helsingfors arbis, moa.thors@arbis.hel.fi, (09) 310 700 77

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä