Tillämpa digitaliseringen i fri utbildning

Tillämpa digitaliseringen i fri utbildning

Fria bildningens institutioner behöver bli bättre på digitaliseringen.

Detta kan vi åstadkomma bäst genom att samarbeta och lära av varandra. Enskilda läroanstalter har ofta inte tillräckligt med färdigheter eller resurser för att genomföra ett lyckat utvecklingsarbete ensam. Dessutom är det ofta ineffektivt om var och en försöker lösa utmaningar som är gemensamma.

När fria bildningens läroanstalter gör utvecklingsarbete tillsammans skapar det utsikter att utnyttja möjligheter som digitaliseringen erbjuder, följa med och förstärka kunskaper i digitaliseringen. Detta är särskilt viktigt med tanke på läroanstalternas framtid. Projektet är uppbyggt så att det också främjar samarbetet mellan de olika aktörerna inom fri bildning.

Relevant och tidsenligt innehåll tillsammans med modern praxis garanterar att den fria bildningen också i framtiden är ett intressant alternativ för yngre generationer för vilka digitaliseringen hör till vardagen såväl i skolan som på fritiden. Digitala kompetenser är en kritisk framtidsfaktor både för fri bildning och hela Finland – men bara om alla involveras i utvecklingen.

Projektets innehåll

Projektet är delat i tre teman.

1. Förnya praxisen inom den fria bildningen med hjälp av digitaliseringen

I projektet genomförs små och snabba pilotprojekt i samarbete mellan olika läroanstalter. Projektet utvecklar ny praxis som kan tillampas av alla inom fria bildningen.

Mer om pilotprojekten hittar du här.

2. Utveckla digital pedagogik med hjälp av gränsöverskridande nätverk av läroanstalter

Via projektet förbättras lärarnas och övriga personalens kunskaper i informationsteknik.

Utvecklingen av digital pedagogik innehåller också en nystartad tutorverksamhet som skall kunna fortsätta också efter projekttidens slut.

3. Förnya det pedagogiska innehållet i fri bildning för att tillgodose behoven i det digitaliserade samhället

De pedagogiska innehållet i fri bildning bör vara tidsenligt. När innehållet utformas bör förändringar i människors och samhällets kunskapsbehov beaktas.

Forskning i projektet

Projektet innehåller också ett forskningstema.

En forskare som har specialiserat sig på digitaliseringen följer genomförandet av pilotprojekten i läroanstalterna och kommer att fokusera på följande frågor:
  • Personalens färdigheter av att delta i utvecklingsprojektet
  • Personalens kunskaper i digital teknik i början av projektet
  • Hur personalens kunskaper i digital teknik har förbättrats under projekttiden
  • Nya innovationer (praxis, pedagogiskt innehåll) och hur man kan tillämpa dem i fri bildning
  • Har de deltagande läroanstalterna skapat nya nätverk
  • Har man kunnat sprida innovationer inom fri bildning
  • Utvärdering hur projektet har nått sina mål

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä