LIITE 3 VETELIN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt

Säännöt ovat tarpeellisia yhteistyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Niiden noudattaminen kasvattaa myös toimimaan yhteyskunnan jäsenenä.

Koulun alue on koulun tontti. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella kouluaikana sekä koulun toimesta järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. Myös opintoretkillä ovat koulun säännöt voimassa soveltuvin osin.

 1. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja suorittaa tehtävät tunnollisesti.
 2. Kaikenlainen vilpillinen menettely opiskelussa on kielletty. Vilppiä on mm. lunttaaminen ja plagiointi.
 3. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
 4. Kaikissa koulun tiloissa sekä koulun alueella ja lähiympäristössä vältetään roskaamista ja ylläpidetään hyvää järjestystä.
 5. Kouluyhteisön jäsenen tulee asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellään pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. Hyvät tavat ja toisen ihmisen huomioon ottaminen ovat osa koulun arkea ja kaikkea elämää.
 6. Opiskelija voi olla poissa opetuksesta vain, jos hänellä on siihen erityisen painava syy. Etukäteen suunnitellulle poissaololle pyydetään lupa ryhmänohjaajalta. Mikäli poissaolo kestää enemmän kuin kolme päivää, pyydetään lupa rehtorilta. Sairastapauksissa on syytä ilmoittaa koululle. Jos opiskelijalle kertyy runsaasti poissaoloja, kurssin opettaja antaa kirjallisen varoituksen ja jos poissaolot jatkuvat, kurssi keskeytyy ja se jätetään arvostelematta.
 7. Koulun ja toisen omaisuutta käsitellään varovaisesti. Sattuneista vahingoista ilmoitetaan opettajalle, rehtorille tai kansliaan.
 8. Mopot ja pyörät pidetään niille varatuilla alueilla. Opiskelijoiden autot pysäköidään Tietolan sisäpihan parkkipaikalle tai urheilukentän parkkipaikalle. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja.
 9. Tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden käyttö on kielletty kouluaikana, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin koulun alueella kaikilta ja kaikkina aikoina.
 10. Ulkovaatteet säilytetään niille varatuissa kaapeissa tai naulakoissa. Kengät jätetään kenkätelineisiin.
 11. ATK-luokka on opiskelijoiden käytössä välituntisin ja vapaatuntisin, jos siellä ei ole opetusta. Myös kannettavat tietokoneet ovat opiskelijoiden käytössä, jos niitä ei ole varattu opetuskäyttöön. Tietokoneita käytetään ensisijaisesti opiskeluun. Kannettavat tietokoneet palautetaan välittömästi käytön jälkeen latausvaunuun.
 12. Matkapuhelimen on oltava äänettömänä oppitunnin aikana. Sitä käytetään oppitunnilla vain opettajan luvalla.