oppilaan TVT-taidot 7-9 lk tavoitteet

Käytännön taidot Tiedonhallintataidot Yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot,

tietoturva ja etiikka
Koodaus
Laitteiden ja ohjelmien 
käynnistäminen ja
sulkeminen
Osaa siirtyä halutulle
internet sivulle
Tutustuminen verkossa
toimimisen käyttäytymissääntöihin ja
turvalliseen toimimiseen verkossa
 Kykenee antamaan
yksiselitteisiä ja
tarkkoja toimintaohjeita suullisesti ja kirjallisesti sekä
toimimaan niiden mukaisesti
Näppäimistön
ja hiiren hallinta
Tiedon etsiminen
opetusohjelmista ja
yksittäiseltä internet sivulta
Yhteisten pelisääntöjen mukaan 
toimiminen tietokoneella
työskennellessä
 
Tiedostojen avaaminen,
sulkeminen, tulostaminen ja
tallentaminen
  Käyttäjätunnusten ja salasanojen
turvallinen käyttäminen
 
Oman tekstin tuottaminen
ja sen korjaaminen
     
Sähköisten oppimateriaalien
käyttö
     
Kymmensormijärjestelmän
alkeita
     

Huomioitavaa ja parannettavaa
-kokonaisuudet osoitettava vuoden alussa johonkin aineeseen
-Pitäisikö sitoa arviointiin enemmän
-miten tiedot digitaidoista siirretään alakoulusta yläkouluun, jo opittuja tietoja syvennetään yläkoulun puolella

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä