Könönpellon koulu

Lukutaitoa vahvistamassa

Lukuvuonna 2018-2019 yksi koulumme painopistealueista on lukeminen.

Lukuvuoden aikana innostetaan lapsia lukemaan erilaisin keinoin. Tavoitteena on tukea lasten omaehtoista lukemista ja vahvistaa teknistä lukutaitoa sekä taitoa ymmärtää lukemaansa.

Hyvä lukutaito tukee lapsen myönteisen itsetunnon kehittymistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Hyvällä lukutaidolla on suuri merkitys lapsen tulevaisuudessa.

Kannustetaan lapsia yhdessä kirjojen pariin!