Tekninen ympäristö

Hankintasuunnitelma

Parhaiten oppimisessa voitaisiin hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa, mikäli oppilailla olisi käytössään henkilökohtainen laite. Tällöin voitaisiin osittain luopua paperisista oppimateriaaleista, sillä tablet-laitteita voidaan käyttää muistiinpano- ja dokumentointivälineenä sekä henkilökohtaisen oppimisympäristön hallinnassa. Lisäksi voidaan hyödyntää erilaisia valmiita sähköisiä materiaaleja.

Laitehankinnoissa realistiseksi tavoitteeksi asetetaan aluksi, että alakouluissa yhtä tablet-laitetta kohti olisi neljä oppilasta. Tulevaisuudessa suhdelukua pyritään pienentämmän niin, että yhtä laitetta kohti olisi vähemmän oppilaita. Yläkoulussa tavoitteena on, että lukuvuoden 2017/2018 alusta aina aloittaville seitsemäsluokkalaisille hankittaisiin henkilökohtainen laite. Yhden tablet-laitteen hinta on noin 350€. Jos laitteita hankittaisiin porrastetusti ikäluokalle kerrallaan, olisivat vuosittaiset kustannukset yläkoulujen osalta noin 70 000€. Jotta alakoulujen osalta päästään alkutavoitteeseen hankittavien tablettien määrä alakouluille on noin 100.

Laitteiden ostamisen vaihtoehtona pitää tarkastella myös leasing- vaihtoehtoa. Vasta kun ensimmäiset henkilökohtaista laitetta käyttäneet yläkoululaiset lähtevät peruskoulusta nähdään, voidaanko laitetta siirtää seuraaville sukupolville vai kannattaako esim. tarjota laitetta oppilaalle lunastettavaksi. Kokeiluluokka on Kuoppakankaan koulussa nyt kahdeksannella luokalla. Ennen kuin laitteita ylipäänsä oppilaalle luovutetaan henkilökohtaiseen käyttöön, tulee tehdä vastaavanlaiset käyttösopimukset kuten luottamushenkilöillä tällä hetkellä on.

Sähköiset oppimateriaalit vaativat vuosittain ostettavan lisenssin. Kirjakohtaisena tällä hetkellä esimerkkinä eOppi-kustantamon kirjat ovat 5€/oppilas, Tablettikoulun 8€/oppilas. Mikäli kaupunki ottaa käyttöön Edustore-palvelun, hinnoissa voidaan hyödyntää volyymietua. eOppikirjojen hyödyntämiseen sopiva ympäristö on jo nyt kaupungilla koulujen käytössä oleva Pedanet-ympäristö. Lisäksi on huomattava, että osa tablet-laitteiden ohjelmistoista, apseista on maksullisia. Pyrkimys on kuitenkin hyödyntää ilmaisia ohjelmistoja mahdollisimman laajasti.

Tablet-laitteiden lisäksi kouluilla on vielä tarvetta interaktiivisten projektoreiden hankintaan sekä muuhun pienempään välineistöön (kuulokkeet, appletv:t, dokumenttikamerat).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä