Waltterin koulu

Lukuvuosi 2021 - 2022

Pohjois-Savon koronakoordinaatioryhmän uusi maskisuositus käyttöön Varkauden perusopetuksessa 18.1. alkaen


Pohjois-Savon koronakoordianaatioryhmä suosittelee maskien käyttöä perusopetuksen 1.-9. vuosiluokkien oppilaille. Varkauden kaupunki on linjannut, että maskeja suositellaan myös kouluilla opiskeleville esikoululaisille. Suositus maskien käytöstä koulukyydeissä koskee kaikkia esi- ja perusopetuksen oppilaita.

Toivomme, että harjoittelette maskin käyttöä kotona pienten koululaisten kanssa ja kannustatte myös isompia koululaisia maskin käyttöön.


Koululla asiointi ja saattoliikenne

Arviointikeskustelut, huoltajapalaverit sekä muut tapaamiset pidetään toistaiseksi etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Koulukyydeillä tulevat oppilaat saapuvat koululle pääasiassa Urheilukadun tai Osmajoentien pysäkeiltä. Oppilaita, joilla on tien ylitys Osmajoentien puolella, pyydetään kulkemaan suojateiden kautta. Tien ylittäminen linja-autojen välistä on vaarallista! 

Jos oppilaat kulkevat koululle huoltajien kyydillä, niin saattopaikkoina toimivat Urheilukatu, Osmajoentie ja liikuntalon saattoalue. Näistä on huomioitavaa, että Urheilukatu on yksisuuntainen Relanderinkadun suunnasta ja toivomme vahvasti kadulla liikkuvia käyttämään suuntavilkkua kääntymisen tai ryhmittymisen merkiksi. Liikuntatalon suunnalla lapset olisi hyvä pyrkiä jättämään kyydistä kulkusuunnan mukaan oikella reunalla olevalle jalkakäytävälle. 

Koulun piha-alueet eivät ole paikoitusaluetta. Koululla vierailevia huoltajia pyydetään pysäköimään autot Urheilukadun vasemmassa laidassa oleville tolpattomille vieraspaikoille.

Polkupyörillä ja mopoilla kulkeminen

Koululla on pyörätelineitä eripuolilla rakennuksia. Polkupyörät tulee jättää telineille lukittuina. Jos pyörä ei mahdu katettuihin telineisiin, niin suosittelemme luktisemaan pyörät liikuntatalon ja koulun Taitotalon (D-rakennus) väliseen aitaukseen. Tämä väli on kameravalvottua aluetta.

Mopoille on varattu paikoitusaluetta Urheilukadulle ja vanhan ruokalan taakse entisille henkilökunnan paikotusalueille. Mopoja saa jättää tolppapaikoille, mutta lastauslaiturin edusta on pidettävä vapaana toistaiseksi. Muistutamme tässä samassa yhteydessä, että liikuntatalon parkkipaikat ovat tarkoitettu vain siellä asioiville asiakkaille ja virheellisistä parkkeeraamisista voidaan olla yhteydessä parkkivalvontaan.

Koulualueen läpi ajaminen millä tahansa laitteella on kiellettyä kello 7.50 - 17.00. Tällä turvaamme kouluun saapuvien oppilaiden turvallisuuden ja iltapäivisin koulun pihalla leikkivien iltapäiväkerholaisten koulupäiviä. Pihalla on voimassa myös moottoriajoneuvoilla ajokielto.


Jatsot lukuvuonna 2021 - 2022

Tänä vuonna 7.-9. luokkalaisten opiskelu on jaksotettu neljään jaksoon. Työjärjestykset vaihtuvat jaksoittain siten, että 1. ja 3. jaksossa opiskellaan samoja oppiaineita, tunnit voivat olla eri aikoihin. 2. ja 4. jaksossa on myös keskenään samat oppiaineet ja myös niissä voi olla keskenään eroavaisuuksia tuntien osalta.

  • 1. jakso: 11.8. - 15.10.2021
  • 2. jakso 25.10. - 22.12.2021
  • 3. jakso 10.1. - 18.3.2022
  • 4. jakso 21.3. - 4.6.2022

Arviointi: arviointikeskustelut 1. - 3. luokat, välitodistus 1.-6. luokille 22.12.2021 ja 7.-9. luokille 14.1.2022.
Lukuvuosi päättyy lauantaina 4.6., jolloin oppilaille jaetaan lukuvuosi- ja päättötodistukset. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä