TVT

Henkilöt

Tietoja- ja viestintätekniikka vastaavat

Kirsi Nykänen, Waltterin koulu
Jari Kinnunen, Waltterin koulu
Pauli Ketola, Repokangas
Sami Hänninen, Könönpelto
Jari Parkkila, Luttila
Maija Pitkänen, Puurtila
Anne Muhonen, Lehtoniemi
Jari Laitinen, Kangaslampi
Tatu Korhonen, Waltterin koulu

Peda.net vastaavat

Koko kaupunki
  • Jukka Hartikainen
  • Jari Kinnunen
Waltterin koulu
  • Tatu Korhonen
  • Jari Kinnunen

Repokangas
Könönpelto
Luttila
Puurtila
Lehtoniemi
Kangaslampi

iPad vastaavat (laitteisto ja ohjelmisto)

Koko kaupunki
  • Jari Kinnunen