Oppilaan TVT-taidot 0-2 lk tavoitteet

Tieto- ja viestintäteknologia esiopetuksessa

Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin.
Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä
vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten
luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia
käyttötaitoja.

Oppilaan TVT-taidot 0-2 lk tavoitteet

Käytännön taidot Tiedonhallintataidot Yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot,

tietoturva ja etiikka
Koodaus
Laitteiden ja ohjelmien 
käynnistäminen ja
sulkeminen
Osaa siirtyä halutulle
internet sivulle
Tutustuminen verkossa
toimimisen käyttäytymissääntöihin ja
turvalliseen toimimiseen verkossa
 Kykenee antamaan
yksiselitteisiä ja
tarkkoja toimintaohjeita suullisesti ja kirjallisesti sekä
toimimaan niiden mukaisesti
Näppäimistön
ja hiiren hallinta
Tiedon etsiminen
opetusohjelmista ja
yksittäiseltä internet sivulta
Yhteisten pelisääntöjen mukaan 
toimiminen tietokoneella
työskennellessä
 
Tiedostojen avaaminen,
sulkeminen, tulostaminen ja
tallentaminen
  Käyttäjätunnusten ja salasanojen
turvallinen käyttäminen
 
Oman tekstin tuottaminen
ja sen korjaaminen
     
Sähköisten oppimateriaalien
käyttö
     
Kymmensormijärjestelmän
alkeita
     

Huomioitavaa ja parannettavaa
-Kokonaisuudet osoitettava vuoden alussa johonkin aineeseen
-Pitäisikö sitoa arviointiin enemmän

Kulttuuriketjun sisältö

0. luokka Taidekasvattajan vierailu, nukketeatteri,
1. luokka Taidekasvattajan vierailu, tunnetaitokasvatus draaman keinoin, kirjasto vierailu
2. luokka Kirjaston kirjavinkkaus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä