Koodaus

Luokat 7-9

Luokilla 7–9 aloitetaan perehtyminen johonkin tekstipohjaiseen ohjelmointikieleen.
Vahvistetaan oppilaiden ohjelmointiosaaminen graafisessa ohjelmointiympäristössä. Tutustutaan matematiikan tunneilla python-kieleen.Tarkoituksena on, että ymmärretään perusasioita kielestä ja osataan tulkita ohjelmakoodia. Pyritään eriyttämään opetusta oppilaiden taitotason mukaan.

Lähteitä:

Mahdollisesti robotiikkaan tutustuminen käsityössä.