Koulun käytänteet

Toiminta-ajatus

"Repokankaan koulussa opitaan turvallisessa ja innostavassa yhteisössä, jossa toista kunnioitetaan ja jossa vallitsee työrauha."


Yleisopetus 1.-6. vuosiluokat; lähikoulu
Oppilasalueena Repokangas, Kaura-aho ja Ruokojärvi.

Erityisen tuen luokat: 1.- 9. vuosiluokat; erityistä tukea perusopetuksessaan tarvitseville oppilaille, oppilasalueena Varkauden kaupunki.

Erityiskasvatuksen konsultaatiopalvelut Varkauden kaupungin kouluille, Minna Selkomaa puh: 044 4442255

Esiopetusta integroidussa ryhmässä.

LUKUVUODEN PAINOPISTEALUEET 2018 – 2019
  • opetussuunnitelma 2016 - käytännön sisäistäminen ja vakiinnuttaminen
  • yrittäjyys
  • lukeva koulu
Koulussa tuetaan oppilaiden harrastuneisuutta kerhotoiminnan kautta; kiinnitetään erityistä huomiota hyviin käytöstapoihin ja hyödynnetään oppimisympäristöä monipuolisesti. Kodin ja koulun hyvällä yhteistyöllä koulussa on turvallista oppia.