Satumetsän päiväkoti

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2020 alkaen. 

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Jos perheenne haluaa muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä määrästä (nyt esim. 20 h/vk tai 10pvää/kk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne hoitopaikan päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Tällöin laaditaan uusi päätös hoitoajan määrästä. Muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. 

 

 

Arja Kevätsalo

Arja Kevätsalo

varhaiskasvatuspäällikkö

Ulvilan kaupunki

puh. 0400-134656

Arja.kevatsalo@ulvila.fi

Kirje huoltajille!

Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat!
Varmasti jokainen meistä on tietoinen, että Koronavirus on levinnyt laajalti Euroopassa. Tällä hetkellä myös tilanne Suomessa alkaa olla huolestuttava. Tämän vuoksi tietoa ja varautumista on hyvä kasvattaa.
Jos perheenne on mahdollisesti altistunut tartunnalle, olkaa yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen varhaiskasvatukseen tuloa ja informoikaa omaan varhaiskasvatusyksikköönne poissaolostanne, kuten olette aiemmin ilmoittaneet.
Pääasialliset ohjeet ja tiedot varhaiskasvatusyksiköt saavat terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteista, jotka koskevat pääasiassa terveydenhuoltoa. Niissä on hyvää tietoa myös kodeille. Tässä linkki:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Ohjeita löytyy myös Opetushallituksen sivuilta:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
Olemme varhaiskasvatuksessa parantaneet käsihygieniaa ja harjoitelleet käsivarteen yskimistä ja aivastamista. Myös kotona on hyvä korostaa käsihygienian merkitystä ja harjoitella tätä yhdessä. Ohessa linkki THL:n ohjeistukseen käsienpesusta ja yskimisestä.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen
Tilanne voi tuntua ahdistavalta joillekin lapsista. Pääsääntöisesti elämme mahdollisimman normaalia arkea lastenne kanssa, mutta olemme varautuneet keskustelemaan tilanteesta lasten kanssa, jos he ottavat sen puheeksi. Tärkeää onkin mahdollisuuksien mukaan välttää myös kotona uutisten katselua tai yleensäkin aiheen avaamista lasten aikana, elleivät he itse ota sitä puheeksi.
Mikäli koti on suunnitellut ulkomaanmatkoja kevään aikana, pyydämme informoimaan päiväkotia matkoista. Jos lapsi tai lähiomainen palaa ulkomaanmatkalta alueelta, jossa esiintyy runsaasti sairastuneita, tulee ennen varhaiskasvatukseen paluuta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon oman neuvolan terveydenhoitajaan puhelimitse.
Tällä hetkellä jatkamme varhaiskasvatuksen arkea aivan normaalisti ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa yhdistämme ryhmiä ja yksiköitä. Jos muutoksia tulee, ilmoitamme niistä välittömästi.
Jos perheenne joutuu kotikaranteeniin, parasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta lapsellenne on yhdessä tehtävät asiat, (tietenkin kuntoisuuden mukaan): kotitöissä auttaminen, satujen lukeminen, yhteiset metsäretket, erilaiset lautapelit, yhteiset leikit, mahdollisesti liikuntarata olohuoneessa. Pedanetin tai joissakin yksiköissä Wilman välityksellä lähetämme mahdollisuuksien mukaan esim. oman eskariryhmän tehtäviä.
Ulvilassa 13.3.2020
Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Hoitoaikojen ilmoittaminen

2018-2019 Hoitoaikojen ilmoittaminen
Hei,
Haluamme tarjota lapsillenne laadukasta varhaiskasvatusta. Laadun takaamiseksi on tärkeää, että lapsiryhmien henkilökunta on mitoitettu oikein. Pyydämmekin huoltajia ilmoittamaan omaan lapsiryhmään lapsen päivittäiset hoitoajat mahdollisimman tarkasti, jotta osaamme suunnitella henkilöstön työvuorot tarpeita vastaamaan.
Mikäli lapsella on säännöllisiä vapaapäiviä tai läsnäoloaika päiväkodissa vaihtelee, toivomme teiltä ”työvuorolistoja” heti kun omat työvuoronne ovat tiedossa. Näin pystymme huomioimaan lapsiryhmien tarpeet omissa kolmen viikon työvuorosuunnitelmissamme.
Myös muut lasten vapaapäivät on hyvä tietää mahdollisimman varhain. Teemme ryhmistä alustavat ateriatilaukset keskuskeittiölle aina edellisen viikon keskiviikkona. Äkilliset, esim. sairaudesta johtuvat poissaolot voi ilmoittaa lapsen omaan ryhmään puhelimitse tai tekstiviestillä.

Mukavaa päiväkotivuotta♥

Yhteistyöterveisin:
Eija Lehtovirta, päiväkodin johtaja
Friitalan alue
puh. 0400 134753

PIENI TIETOPAKETTI

20170523_124006.jpg

 

PÄIVÄKOTI SATUMETSÄ

Päiväkoti Satumetsä sijaitsee Friitalassa Nahkurin alueella omakoti- ja rivitaloalueen keskellä.
Päiväkodissa on kokopäivähoitopaikkoja 1 - 6 -vuotiaille lapsille.

Päiväkodin toiminta tukee lasta hänen yksilöllisessä kasvussaan ja kehityksessään. Lasta kannustetaan uteliaaksi oppijaksi, itsenäiseksi ajattelussaan ja luovuudessaan. Tärkeää on leikki eri muodoissaan.

Päiväkodin aukioloaika: 6.30-17.00

Lapsenne seuraavan viikon hoitoajat tulee ilmoittaa hoitoaikalistalla aina keskiviikkoon mennessä. Listoja saa päiväkodin henkilökunnalta. ( Koskee niitä lapsia, joiden hoitoajat vaihtelevat päivittäin. ) Myös vapaapäivät ja lomat on hyvä ilmoittaa, voidaksemme huomioida ne toiminnan suunnittelussa. Vanhemman vapaapäivä on myös lapsen vapaapäivä.

Tutustumiskäynnillä vanhemmat saavat hoito- ja kasvatussopimuksen täytettäväkseen. Sopimus palautetaan päiväkotiin hoidon alkaessa. On tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa lapsen tavoista ja tottumuksista.

Jokaiselle lapselle laaditaan syyskaudella varhaiskasvatussuunnitelma ( vasu ), jolloin yhdessä vanhempien kanssa pohditaan lapseen liittyviä asioita; lapsen kasvua ja kehitystä, sekä asetaan yhteisiä tavoitteita. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti keväisin. Esioppilaille tehdään syksyllä henkilökohtainen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jonka toteutumista myös arvioidaan keväällä.

Päiväkodissa tarvitaan:

Riittävästi varavaatteita, sisätossut ja sadevaatteet, ulkoilemme myös sadesäällä. Toivomme vanhempien vievän tarvittaessa sadevaatteet kotiin pesuun.
Vaatteet on tärkeää nimikoida, näin vältytään ikäviltä sekaannuksilta ja katoamisilta.

Mikäli lapsellanne on säännöllinen lääkitys tai ruoka-aineallergia, asiasta on ilmoitettava henkilökunnalle. Ruoka-aineallergiasta tarvitsemme joko terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Mahdolliset lääkärin määräämät lääkkeet tuodaan aina ryhmän aikuiselle annosteluohjeineen ja reseptillä varustettuna.

Jos lapsenne sairastuu, ilmoittakaa meille siitä mahdollisimman pian. Sairasta lasta ei saa tuoda päiväkotiin.
On hyvä lepäillä kotona kunnes on tervehtynyt, yksi kuumeeton päivä on hyvä huilata kotona, jotta jaksaa touhuta ryhmässä. Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, eikä hoitopäivää voida jatkaa, otamme yhteyttä vanhempiin. 

Päiväkotiin saapuminen:

Vanhemmat huolehtivat yhdessä lasten kanssa vaatteet naulakkoon ja kengät paikoilleen.  
Muistattehan pestä kädet!!

Vanhemmat saattavat lapsen aamulla ryhmään aikuisen luokse ja huolehtivat, että lapsi kättelee päiväkodin aikuisen.  Aikaisin aamulla kokoonnumme Kottikärryjen ryhmätiloihin. Peräkärryt siirtyvät omaan ryhmäänsä lapsimäärästä riippuen 7.00-7.45.

Päiväkodista lähteminen:

Hakiessanne lastanne kotiin, lapset siivoavat leikkinsä tavarat paikoilleen. Lapsi hyvästellään päivän päätteeksi kätellen.

Päivärytmi:

Aamupala klo 8.00-8.30
Toiminta-aika/ulkoilu porrastetusti klo 8.30-11.00
Lounas klo 11.00-12.00
Lepohetki klo 12.00-14.00
Välipala klo 14.00-14.30
Leikkiä/ulkoilu klo 14.30-17.00

Esiopetusaika 8.30-12.30

Tiedottaminen:

Ryhmien eteisessä on ilmoitustaulut, joista löytyy toimintaan liittyviä tiedotteita, ruokalista, yhteistyönumeroita ja muita tärkeitä asioita.

Päiväkodin nettisivut osoitteessa:
pedanet-> ulvila-> varhaiskasvatus ja esiopetus-> päiväkodit

Sivuilta löytyy päiväkodin kalenteri ja tulevat tapahtumat, valokuvia, kaavakkeita ja paljon muuta.

Päiväkodissamme toimii 2 lapsiryhmää:

Kottikärryt ( 1-4v ) 0400 134 958

Heidi Leppänen - Varhaiskasvatuksen opettaja 
Tiina Suominen - Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Janet Rajala - Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Peräkärryt ( 3-6v ) 0400 134 724

Reija Turunen - Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Tuija Uusiniitty-Suomi - Varhaiskasvatuksen opettaja
Susanna Koivula - Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Soila Hartila - henkilökohtainen avustaja

Keittäjä-siivooja Teija Koski

sähköpostiosoite: satumetsa@ulvila.fi


PÄIVÄKODIN ALUEJOHTAJA

Eija Lehtovirta
0400 134 753
eija.lehtovirta@ulvila.fi

VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKKÖ

Arja Kevätsalo
0400 134 656
arja.kevatsalo@ulvila.fi

PÄIVÄHOIDON LASKUTUS

Helena Kuusisto 
02-6774709
helena.kuusisto@ulvila.fi


Yhteistyöterveisin Satumetsän henkilökunta