Kasvun kohtaamispaikka, varhaiskasvatuksen kehittämisen klinikka

Sirkustemppuja vappuun

RASTIT KERÄTTY POIS. Kiitos kaikille osallistujille!

Naparannan viereisen leikkipuiston aitaan on kiinnitetty kahdeksan sirkusteemaista, lapsiperheille suunnattua temppurastia vappuviikon viihdykkeeksi.
Kaikki temppuilemaan! 🤹🏼‍♀️🤡

Huolehditaan kuitenkin turvaväleistä ☀️

Makeaa vappua kaikille!

Pääsiäismunajahti

RASTIT KERÄTTY POIS! Kiitos kaikille osallistujille.

Lapsiperheille suunnattu pääsiäismunajahti voi alkaa!

Kaskelotin takana olevan kävelyreitin varrelle on viety 10 pääsiäismunaa, jotka sisältävät pienet pääsiäisaiheiset tehtävät.
Voitte yhdessä perheen kesken lähteä nauttimaan ulkoilmasta ja samalla testata löytyykö kaikki 10 pääsiäismunaa. Huolehditaan kuitenkin turvaväleistä! 🐰🐥🧙‍♀️

Ps. rasteilla osa vastauksista löytyy QR-koodin takaa, joten kannattaa ladata puhelimeen lukija (QR reader) valmiiksi. Ilmankin kyllä pärjää.

Ihanaa pääsiäisen aikaa kaikille! ☀️

Kasvun kohtaamispaikka

Tavoitteena perustaa Kasvun kohtaamispaikka, jossa tuetaan tasa-arvoisesti ulvilalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista varhaiskasvatuksen keinoin. Kohtaamispaikka toimii myös perhepäivähoidon ankkuripaikkana, jossa hoitajat kokoontuvat ja saavat pedagogista tukea.
Kohtaamispaikka toimii lisäksi ns. teemaklinikkana, joka tukee Ulvilan varhaiskasvatuksen kehittämiskohtia suhteessa varhaiskasvatuksen tavoitteisiin oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tarkoituksena on kehittää toimintaympäristöjä, jotka nousevat lasten mielenkiinnon kohteista ja ovat elämyksellisiä, lapsen mielikuvitusta lisääviä ja lapsen oppimiseen houkuttelevia.
Tavoitteena on saada huoltajat vahvasti mukaan kaikkeen toimintaan yhdessä toimien, tutustuen, oppien ja auttaen.
Tavoitteena hyvinvoiva lapsi ja perhe.