Perhepäivähoito

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen 1.8.20 alkaen

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2020 alkaen. 

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Jos perheenne haluaa muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä määrästä (nyt esim. 20 h/vk tai 10pvää/kk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne hoitopaikan päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Tällöin laaditaan uusi päätös hoitoajan määrästä. Muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

HOITOA JA HELLYYTTÄ KODIKKAASTI PIENRYHMÄSSÄ!

Eri puolilla Ulvilaa toimii keskimäärin 8 omassa kodissaan hoitavaa perhepäivähoitajaa sekä kolme ryhmäperhepäiväkotia.
Perhepäivähoidon piirissä on vuosittain noin 70 lasta.

Perhepäivähoidossa lapset ovat kiinteästi mukana hoitopäivän arjessa tuttujen kavereiden ja hoitajan kanssa. Pieni ryhmä antaa hyvät mahdollisuudet lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja kiinteään yhteistyöhön vanhempien ja hoitajan välillä. Leikille annetaan perhepäivähoidossa paljon tilaa. Sen kautta lapsi oppii jäsentämään kokemuksiaan, harjoittelemaan ja kehittämään taitojaan sekä olemaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Perhepäivähoidon eri muodot:

  • perhepäivähoitajan kotona tapahtuva hoito
  • kolmiperhehoito, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa hoitaen 2-4 perheen lapsia
  • lapsen kotona tapahtuva hoito, jota myönnetään harkinnanvaraisesti
  • ryhmäperhepäivähoito, jossa kolme hoitajaa hoitaa keskimäärin 12 lasta.

Perhepäivähoidon ohjaajana toimii Merja Toivanen, puh. 0400 134 719, merja.toivanen (at)ulvila.fi.