Tuulenpesän päiväkoti

TIEDOTE 14.5.2020

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2020 alkaen.
1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.
Jos perheenne haluaa muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä määrästä (nyt esim. 20 h/vk tai 10pvää/kk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne hoitopaikan päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Tällöin laaditaan uusi päätös hoitoajan määrästä. Muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.

Kesäajan varhaiskasvatus 2020

 KYSELY LAPSELLE KESÄAJAKSI VARATTAVASTA VARHAISKASVATUKSESTA

Kesä lähestyy ja alkaa olla kiire varhaiskasvatuksen kesäsuunnittelulla. Suunnittelu on varmasti tänä vuonna erityisen haasteellista sekä kodeissa, että meillä, mutta tarvitsemme mahdollisimman pian tietoa lapsenne varhaiskasvatuksen tarpeesta, jotta voimme resursoida varhaiskasvatukseen oikean määrän kasvatushenkilöstöä, sekä ruoka- ja siivouspalvelua. Sijoitamme henkilökunnan lomia hiljaisimpaan aikaan nyt keväällä ja kesällä, jotta voimme palvella teitä perheitä täysipainoisesti taas syksyllä.

 

Ulvilan varhaiskasvatuksessa kesäpäivystys sijoittuu ajalle 29.6.-31.7.2020 (viikot 27–31), jolloin päivystys järjestetään päiväkoti Metsätähdessä ja vuorohoidon tarpeisiin päiväkoti PeltoWillassa. Kun saamme tietoon hoitoa tarvitsevien lasten kokonaismäärän, avaamme tarpeen mukaan päiväkodin myös Friitalan puolella, koska koronatilanteen vuoksi pyrimme pitämään ryhmät mahdollisimman pieninä. Ryhmien pienentämisen onnistumiseksi toivomme perheiden pitävän ne lapset kotona kesän ajan, jolla ei ole välitöntä päivähoidon tarvetta.

 

Varhaiskasvatusmaksut muodostuvat normaalisti maksuasetuslain mukaisesti. Lain mukaan, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa elokuussa 2019 tai aiemmin, on heinäkuu 2020 maksuton. Jos lapsi on poissa ennalta ilmoitetusti kokonaisen kalenterikuukauden, kuukaudesta peritään puolet normaalista kuukausimaksusta. Huom. syksyllä 2020 esiopetuksen aloittavalla lapsella asiakkuus varhaiskasvatuksessa jatkuu normaalisti esiopetuksen alkamiseen asti (17.8), eli kokopäiväisen lapsen elokuun hoitomaksu jatkuu kokopäivähoitomaksuna esiopetuksen alkamiseen asti riippumatta loma-ajankohdista.

 

 Pyydämme palauttamaan oheisen lomakkeen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan

pe 8.5. mennessä jotta tiedot ovat käytössä henkilöstön vuosilomajärjestelyjä yms. vapaita vahvistettaessa.

 

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen esimiehet.

 

Koko varhaiskasvatusväen puolesta yhteistyöstänne kiittäen ja iloisia kevätpäiviä toivotellen. 

 

 

Ulvilassa 30.4.2020 Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö

P.s Voit tulostaa kyselyn (alla) ja palauttaa päiväkotiin

Kysely lapselle kesä-ajaksi varattavasta varhaiskasvatuksesta (002).doc

TIEDOTE HUOLTAJILLE 30.4.2020

Hyvät varhaiskasvatuksen perheet!

 

Suomen hallitus on eilen 29.4.2020 tehnyt päätöksen, jossa poikkeusolot varhaiskasvatuksen ja koulujen osalta poistetaan 14.5.2020 alkaen.

Olemme varhaiskasvatuksessa suhteuttaneet henkilömäärät hoidossa olevien lasten lukumäärään ja myöntäneet henkilökunnalle lomia yms. toukokuulle.

Tarvitsemme näin ollen pikaisesti tiedon niistä lapsista, jota ovat palaamassa 14.5.20 alkaen varhaiskasvatuksen piiriin, jotta saamme töihin tarpeellisen määrän henkilökuntaa.

Jos lapsenne on ennalta ilmoitetusti pois koko toukokuun varhaiskasvatuksesta on toukokuu teille maksuton.

Pyydämme ilmoittamaan lapsenne omaan ryhmään maanantaina 4.5.20  toukokuun osalta lapsenne läsnäolosta tai poissaolosta.

Lähetän erikseen vielä kesäkyselyn kesä-elokuun osalta.

Olen pahoillani tästä kiireisestä aikataulusta!

Hauskaa vappua!

 

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Tiedote huoltajille 31.3.2020

Hyvät varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat perheet!

Suomen hallitus on eilen 30.3.2020 päättänyt jatkaa poikkeusolojen järjestelyjä 13.5.2020 asti. Jatkamme  varhaiskasvatuksessa olemassa olevilla järjestelyillä ja mahdollisin muutamin muutoksin:

 1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta järjestetään palvelut lähipalveluna niille lapsille, joiden vanhemmat eivät pysty hoitoa itse järjestämään. Toivomme, että mahdollisimman monet perheet voisivat hoitaa lapset kotona, jolloin myös tartuntaketjuja voidaan ennaltaehkäistä.
  TÄLTÄ OSIN VARHAISKASVATUKSEN RYHMÄÄN TULEE ILMOITTAA PALVELUNTARVE
  TAI PERHEEN OMAT JÄRJESTELYT PE 3.4.2020 MENNESSÄ, JOS NIISTÄ EI OLE VIELÄ PIDEMÄLLE AJALLE ILMOITETTU.

 

 1. Ulvilan kaupunki järjestää etäesiopetusta ryhmien ja vanhempien sopimalla tavalla. Pyydämme teitä vanhempia olemaan myös rohkeasti yhteydessä ryhmänne opettajiin lapsenne/ perheenne asioissa. Erityishuomiota tullaan kiinnittämään erityistä- tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin, sekä panostamme lasten sosiaaliseen etäkanssakäymiseen mahdollisuuksien mukaan.

 

 1. Suunnittelemme mahdollisuutta pienten yksiköiden sulkemiseen ja palvelujen sijoittamiseen toisen päiväkodin yhteyteen taataksemme henkilökunnan riittävyyden, sekä mahdollistaaksemme tyhjän yksikön/ryhmän puhdistamisen mahdolliseen evakuointikäyttöön. Huolehdimme kuitenkin, että lapsiryhmät pysyvät pieninä ja henkilökunta mahdollisimman samana. Niille perheille, joita tämä koskee asiasta tiedotetaan erikseen.

 

 1. Kun lapsen poissaolo jatkuu, maksuhyvitys päivähoitomaksusta jatkuu aina poikkeustilan kestoon asti.

 

 1. Tilanteen ollessa monilta osin avoin, mietimme lisääkö kevään järjestelyt lapsimääräämme kesällä ja täten myös henkilökunnan tarvetta
  JOS TIEDÄTTE KESÄN LOMA-AJASTANNE PYYDÄMME TEITÄ JO TÄSSÄ KOHTAA ILMOITTAMAAN NIISTÄ VARHAISKASVATUSYKSIKKÖÖNNE


Nämä ovat poikkeuksellisia ja isoja muutoksia perheiden arkeen. Apua ja turvaa on tärkeä pyytää ja antaa. On tärkeää, että jokaisessa kodissa pyritään turvalliseen ja myönteiseen ilmapiiriin. Pidetään huolta toisistamme!

 

Nautitaan kevätauringoista kaikesta huolimatta!

Ulvilassa 31.3.2020

 

Arja Kevätsalo
varhasiaskasvatuspäällikkö

TIEDOTE HUOLTAJILLE 25.3.2020 - PÄIVÄHOITOMAKSUT POIKKEUSAJALLA

TIEDOTE PÄIVÄHOITOMAKSUISTA POIKKEUSAJALLA 18.3.-13.4.2020 SEKÄ SEN MAHDOLLISESTA JATKOSTA, SEKÄ TIETOA MATERIAALIPANKISTA

Hyvät varhaiskasvatuksen vanhemmat!
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.3.2020 päättänyt päivähoitomaksujen hyvittämisestä seuraavaa:
Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen huoltajille tarjotaan mahdollisuus
maksuttomaan varhaiskasvatukseen lapsen ollessa pois varhaiskasvatuksesta
18.3. - 13.4. 2020 välisenä aikana, mikäli lapsi on ollut
poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja
lapsen poissaolosta on etukäteen ilmoitettu lapsen varhaiskasvatusyksikköön
tai perhepäivähoitajalle.
Poikkeustilan mahdollisesti jatkuessa 13.4.2020 jälkeen maksuttomuutta jatketaan poikkeustilan ajan samoin perustein.

Maksu hyvitetään laskutuksen yhteydessä automaattisesti ko. perheille varhaiskasvatusyksiköistä saatujen tietojen mukaan.

Vinkkisivut:
Olemme Kasvunkohtaamispaikka-hankkeen kautta tehneet Ulvilan kaupungin facebook-sivuille materiaalipankkia lapsiperheille. Päivitämme sitä lisää ja juurikin saimme toiveen ruokalistan ja -vinkkien laatimisesta… Käykääpä kurkkaamassa, jos tuntuu, että omat ideat loppuvat kesken.

Läheisyyttä, syliä, kuuntelua, ulkoilua, toimintaa ja kiinteää päivärytmiä tarvitsevat lapset tähän aikaan. Oikein paljon voimia ja jaksamista tähän kevääseen kaikille!

terv. Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö
puh. 0400-134656

KIRJE HUOLTAJILLE 13.3.2020

Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat!

Varmasti jokainen meistä on tietoinen, että Koronavirus on levinnyt laajalti Euroopassa. Tällä hetkellä myös tilanne Suomessa alkaa olla huolestuttava. Tämän vuoksi tietoa ja varautumista on hyvä kasvattaa.

Jos perheenne on mahdollisesti altistunut tartunnalle, olkaa yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen varhaiskasvatukseen tuloa ja informoikaa omaan varhaiskasvatusyksikköönne poissaolostanne, kuten olette aiemmin ilmoittaneet.

Pääasialliset ohjeet ja tiedot varhaiskasvatusyksiköt saavat terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteista, jotka koskevat pääasiassa terveydenhuoltoa. Niissä on hyvää tietoa myös kodeille. Tässä linkki:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Ohjeita löytyy myös Opetushallituksen sivuilta:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
Olemme varhaiskasvatuksessa parantaneet käsihygieniaa ja harjoitelleet käsivarteen yskimistä ja aivastamista.  Myös kotona on hyvä korostaa käsihygienian merkitystä ja harjoitella tätä yhdessä. Ohessa linkki THL:n ohjeistukseen käsienpesusta ja yskimisestä.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Tilanne voi tuntua ahdistavalta joillekin lapsista. Pääsääntöisesti elämme mahdollisimman normaalia arkea lastenne kanssa, mutta olemme varautuneet keskustelemaan tilanteesta lasten kanssa, jos he ottavat sen puheeksi. Tärkeää onkin mahdollisuuksien mukaan välttää myös kotona uutisten katselua tai yleensäkin aiheen avaamista lasten aikana, elleivät he itse ota sitä puheeksi.

Mikäli koti on suunnitellut ulkomaanmatkoja kevään aikana, pyydämme informoimaan päiväkotia matkoista. Jos lapsi tai lähiomainen palaa ulkomaanmatkalta alueelta, jossa esiintyy runsaasti sairastuneita, tulee ennen varhaiskasvatukseen paluuta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon oman neuvolan terveydenhoitajaan puhelimitse.

Tällä hetkellä jatkamme varhaiskasvatuksen arkea aivan normaalisti ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa yhdistämme ryhmiä ja yksiköitä. Jos muutoksia tulee, ilmoitamme niistä välittömästi. 

Jos perheenne joutuu kotikaranteeniin, parasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta lapsellenne on yhdessä tehtävät asiat, (tietenkin kuntoisuuden mukaan): kotitöissä auttaminen, satujen lukeminen, yhteiset metsäretket, erilaiset lautapelit, yhteiset leikit, mahdollisesti liikuntarata olohuoneessaJ. Pedanetin tai joissakin yksiköissä Wilman välityksellä lähetämme mahdollisuuksien mukaan esim. oman eskariryhmän tehtäviä.

Ulvilassa 13.3.2020

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

2019-2020 Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hei,
Haluamme tarjota lapsillenne laadukasta varhaiskasvatusta. Laadun takaamiseksi on tärkeää, että lapsiryhmien henkilökunta on mitoitettu oikein. Pyydämmekin huoltajia ilmoittamaan omaan lapsiryhmään lapsen päivittäiset hoitoajat mahdollisimman tarkasti, jotta osaamme suunnitella henkilöstön työvuorot tarpeita vastaamaan.
Mikäli lapsella on säännöllisiä vapaapäiviä tai läsnäoloaika päiväkodissa vaihtelee, toivomme teiltä ”työvuorolistoja” heti kun omat työvuoronne ovat tiedossa. Näin pystymme huomioimaan lapsiryhmien tarpeet omissa kolmen viikon työvuorosuunnitelmissamme.
Myös muut lasten vapaapäivät on hyvä tietää mahdollisimman varhain. Teemme ryhmistä alustavat ateriatilaukset keskuskeittiölle aina edellisen viikon keskiviikkona. Äkilliset, esim. sairaudesta johtuvat poissaolot voi ilmoittaa lapsen omaan ryhmään puhelimitse tai tekstiviestillä.

Mukavaa päiväkotivuotta♥

Yhteistyöterveisin:
Eija Lehtovirta, päiväkodin johtaja
Friitalan alue
puh. 0400 134753

HYVÄT LASTEN HUOLTAJAT

Huolehdittehan portista kulkiessanne, että portin molemmat salvat tulevat varmasti kiinni.
Muistutamme myös, että vain aikuinen avaa ja sulkee portin.
Kyseessä on lastenne turvallisuus. Kiitos että huolehdit siitä yhdessä meidän kanssa. 

HUOM!


Hei!

Toivomme, että lasta tuodessanne ette käytä autoa tyhjäkäynnillä päiväkodin edustalla, vaan sammutatte auton siksi aikaa kun tuotte lapsenne sisälle. 

Yhteistyöterveisin: Tuulenpesän väki