PeltoWillan päiväkoti

Lapsen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen

Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu 1.8.2020 alkaen. 

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. 

Jos perheenne haluaa muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa nykyisestä määrästä (nyt esim. 20 h/vk tai 10pvää/kk) 1.8.2020 alkaen, olkaa yhteydessä lapsenne hoitopaikan päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. Tällöin laaditaan uusi päätös hoitoajan määrästä. Muutos vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. 

Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö
Ulvilan kaupunki
puh. 0400-134656
Arja.kevatsalo@ulvila.fi

Koronaan liittyvä muistilista

KORONA ”MUISTILISTA”

 1. TULEMME VARHAISKASVATUKSEEN VAIN TERVEENÄ

– oireiset tai mahdollisesti altistuneet ovat yhteydessä omiin terveysasemiinsa ja toimivat saamiensa ohjeiden mukaan sekä tiedottavat asiasta varhaiskasvatukseen

- jos lapsi sairastuu kesken päivän, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen pyrkii välttämään lähikontaktia lapseen ja pyrkii pitämään etäisyyttä.

 1. RISKIRYHMIIN KUULUVAT NEUVOTTELEVAT TILANTEESTA HOITAVAN LÄÄKÄRIN KANSSA.
 2. PESEMME KÄSIÄ AKTIIVISESTI

- käsidesi käyttöön vain silloin, kun pesu ei ole mahdollista

 1. AIVASTAMME JA YSKIMME NENÄLIINAAN tai HIHAAN
 2. EMME KÄTTELE
 3. PIDÄMME AIKUISTEN KESKEN ETÄISYYTTÄ

- emme järjestä isoja yleisötilaisuuksia esim. kevätjuhlia

- vältämme tarpeettomia kontakteja

- käytämme etäyhteyksiä aina, kun se on mahdollista

- pidämme 1-2 metrin etäisyyttä kohtaamisissa aikuisten kesken

 1. JAAMME RUOAN YHDEN AIKUISEN TOIMESTA
 2. KOSKETUSPINTOJA PUHDISTAMME, LELUJA YM. PESEMME TEHOSTETUMMIN, PELEJÄ YM. PIDÄMME VÄLILLÄ SIVUSSA
 3. AIKUISTEN YHTEISKÄYTÖSSÄ OLEVIA VÄLINEITÄ PUHDISTAMME TEHOSTETUMMIN
 4. LEIKIMME PÄIVÄKODIN LELUILLA – OMAT LELUT PIDÄMME KOTONA
 5. TOIMIMME SAMOJEN LASTEN JA AIKUISTEN KANSSA NIIN HYVIN KUIN SE ON MAHDOLLISTA (tilat, ulkoilun porrastus)
 6. HENKILÖKUNTA KÄYTTÄÄ TYÖVAATTEET ERILLÄÄN KOTIVAATTEISTA
  olisi hyvä, jos mahdollista pitää työvaatteet ja kotivaatteet erillään, esim. niin että henkilökunta vaihtaa työpaikalle tullessaan työvaatteet ja päinvastoin lähtiessään kotiin.
 7. HUOLTAJILLE VOIDAAN SUOSITELLA, ETTÄ MYÖS LAPSILLA OLISI VARHAISKASVATUSAIKANA ERI VAATTEET
  siten, että päivän vaatteet puetaan aamulla varhaiskasvatukseen lähtiessä ja riisutaan pois kotiin mentäessä.
 8. KORONAVIRUSTARTUNNAN KOHDALLA OHJEET JA TARTUNTAKETJUJEN SELVITYSTYÖ KUULUVAT TARTUNTATAUDEISTA VASTAAVALLE LÄÄKÄRILLE, JONKA OHJEIDEN MUKAAN TOIMIMME

KYSELY LAPSELLE KESÄAJAKSI VARATTAVASTA VARHAISKASVATUKSESTA - PALAUTUS PE 8.5.2020 MENNESSÄ

KYSELY LAPSELLE KESÄAJAKSI VARATTAVASTA VARHAISKASVATUKSESTA

Kesä lähestyy ja alkaa olla kiire varhaiskasvatuksen kesäsuunnittelulla. Suunnittelu on varmasti tänä vuonna erityisen haasteellista sekä kodeissa, että meillä, mutta tarvitsemme mahdollisimman pian tietoa lapsenne varhaiskasvatuksen tarpeesta, jotta voimme resursoida varhaiskasvatukseen oikean määrän kasvatushenkilöstöä, sekä ruoka- ja siivouspalvelua. Sijoitamme henkilökunnan lomia hiljaisimpaan aikaan nyt keväällä ja kesällä, jotta voimme palvella teitä perheitä täysipainoisesti taas syksyllä.

Ulvilan varhaiskasvatuksessa kesäpäivystys sijoittuu ajalle 29.6.-31.7.2020 (viikot 27–31), jolloin päivystys järjestetään päiväkoti Metsätähdessä ja vuorohoidon tarpeisiin päiväkoti PeltoWillassa. Kun saamme tietoon hoitoa tarvitsevien lasten kokonaismäärän, avaamme tarpeen mukaan päiväkodin myös Friitalan puolella, koska koronatilanteen vuoksi pyrimme pitämään ryhmät mahdollisimman pieninä. Ryhmien pienentämisen onnistumiseksi toivomme perheiden pitävän ne lapset kotona kesän ajan, jolla ei ole välitöntä päivähoidon tarvetta.

Varhaiskasvatusmaksut muodostuvat normaalisti maksuasetuslain mukaisesti. Lain mukaan, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa elokuussa 2019 tai aiemmin, on heinäkuu 2020 maksuton. Jos lapsi on poissa ennalta ilmoitetusti kokonaisen kalenterikuukauden, kuukaudesta peritään puolet normaalista kuukausimaksusta. Huom. syksyllä 2020 esiopetuksen aloittavalla lapsella asiakkuus varhaiskasvatuksessa jatkuu normaalisti esiopetuksen alkamiseen asti (17.8), eli kokopäiväisen lapsen elokuun hoitomaksu jatkuu kokopäivähoitomaksuna esiopetuksen alkamiseen asti riippumatta loma-ajankohdista.

Pyydämme palauttamaan oheisen lomakkeen lapsen varhaiskasvatuspaikkaan

pe 8.5. mennessä jotta tiedot ovat käytössä henkilöstön vuosilomajärjestelyjä yms. vapaita vahvistettaessa.

Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen esimiehet.

Koko varhaiskasvatusväen puolesta yhteistyöstänne kiittäen ja iloisia kevätpäiviä toivotellen.

 Ulvilassa 30.4.2020 Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö

SUUNNITELMA LAPSEN TARVITSEMASTA VARHASKASVATUKSESTA KESÄAJALLE

KESÄKUU:

Lapseni / lapsemme käyttää varhaiskasvatuspaikkaa ajalla:

_________________________________________________________________

HEINÄKUU:

Lapseni / lapsemme käyttää varhaiskasvatuspaikkaa ajalla:

___________________________________________________________________

ELOKUU:

Lapseni / lapsemme käyttää varhaiskasvatuspaikkaa ajalla:

________________________________________________________________

 

Ulvilassa ____/____ 2020 __________________________________

 huoltajan allekirjoitus

PALAUTUS VARHAISKASVATUSPAIKKAAN PE 8.5.2020 MENNESSÄ. KIITOS!

Kattoremontti kiinteistöyhtiössä kesällä 2020 - muutostiedote 23.4.2020

Olemme aiemmin tiedottaneet kiinteistössä toteutettavasta kattoremontista heinäkuussa 2020.

Aikataulu ennakoitiin siten, että päiväkoti olisi suljettuna 6.7-26.7.2020.

Korona-tilanteen jälkeen ja sen vaikutuksesta remontti pyritään aloittamaan jo aiemmin ja siten, että varhaiskasvatusta kesällä välttämättä tarvitsevat lapset sijoittuvat PeltoWillaan tästä huolimatta. Näin vältymme lasten siirtymiseltä muihin yksiköihin.

Mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä tiedotamme lähempänä.
Meluhaittaan joudumme varautumaan toiminnassamme osaksi aikaa, mutta kerromme niistäkin myöhemmin tarkemmin.

Kysely kesäajan tarpeista jaetaan tuonnempana.

 

Tiedote perheille 31.3.2020

Hyvät varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevat perheet!

Suomen hallitus on eilen 30.3.2020 päättänyt jatkaa poikkeusolojen järjestelyjä 13.5.2020 asti. Jatkamme  varhaiskasvatuksessa olemassa olevilla järjestelyillä ja mahdollisin muutamin muutoksin:

 1. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen osalta järjestetään palvelut lähipalveluna niille lapsille, joiden vanhemmat eivät pysty hoitoa itse järjestämään. Toivomme, että mahdollisimman monet perheet voisivat hoitaa lapset kotona, jolloin myös tartuntaketjuja voidaan ennaltaehkäistä.
  TÄLTÄ OSIN VARHAISKASVATUKSEN RYHMÄÄN TULEE ILMOITTAA PALVELUNTARVE
  TAI PERHEEN OMAT JÄRJESTELYT PE 3.4.2020 MENNESSÄ, JOS NIISTÄ EI OLE VIELÄ PIDEMÄLLE AJALLE ILMOITETTU.
 2.  Ulvilan kaupunki järjestää etäesiopetusta ryhmien ja vanhempien sopimalla tavalla. Pyydämme teitä vanhempia olemaan myös rohkeasti yhteydessä ryhmänne opettajiin lapsenne/ perheenne asioissa. Erityishuomiota tullaan kiinnittämään erityistä- tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin, sekä panostamme lasten sosiaaliseen etäkanssakäymiseen mahdollisuuksien mukaan.
 3.  Suunnittelemme mahdollisuutta pienten yksiköiden sulkemiseen ja palvelujen sijoittamiseen toisen päiväkodin yhteyteen taataksemme henkilökunnan riittävyyden, sekä mahdollistaaksemme tyhjän yksikön/ryhmän puhdistamisen mahdolliseen evakuointikäyttöön. Huolehdimme kuitenkin, että lapsiryhmät pysyvät pieninä ja henkilökunta mahdollisimman samana. Niille perheille, joita tämä koskee asiasta tiedotetaan erikseen.
 4.  Kun lapsen poissaolo jatkuu, maksuhyvitys päivähoitomaksusta jatkuu aina poikkeustilan kestoon asti.
 5.  Tilanteen ollessa monilta osin avoin, mietimme lisääkö kevään järjestelyt lapsimääräämme kesällä ja täten myös henkilökunnan tarvetta
  JOS TIEDÄTTE KESÄN LOMA-AJASTANNE PYYDÄMME TEITÄ JO TÄSSÄ KOHTAA ILMOITTAMAAN NIISTÄ VARHAISKASVATUSYKSIKKÖÖNNE


Nämä ovat poikkeuksellisia ja isoja muutoksia perheiden arkeen. Apua ja turvaa on tärkeä pyytää ja antaa. On tärkeää, että jokaisessa kodissa pyritään turvalliseen ja myönteiseen ilmapiiriin. Pidetään huolta toisistamme!

Nautitaan kevätauringoista kaikesta huolimatta!

Ulvilassa 31.3.2020

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Yhteydenottoja koteihin Koronaan liittyvän poikkeusolon vallitessa

Hyvät huoltajat!

Tulemme olemaan yhteydessä Korona-tilanteen vuoksi kotona olevien lasten perheisiin tulevan poikkeusolon aikana.
Tarkoituksemme on etänä tukea lapsen esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaista toimintaa kotona mahdollisuuksien mukaan.
Olemme siis kaikella tavalla lapsen ja huoltajien käytettävissä tässä tilanteessa. Ollaan siis yhteydessä puolin ja toisin, tilanteen mukaan.

Vinkkejä perheille kotiin käytettäväksi lasten ollessa kotona Koronaan tai muihin vapaisiin liittyen

Online tanssitunteja!!!

https://www.stepupschool.online/collections?category=lasten-tunnitVinkkejä linkkejä kotipäiviin 5-6 vuotiaille

 • Kaikki lautapelit ovat hyviä yhdessä pelattavaksi, esim. Alias, Kimble, Muuttuva Labyrintti, muistipelit, Afrikan tähti, Monopoly
 • Kirjojen lukeminen ja niiden tapahtumista keskusteleminen
 • saksiharjoitukset, esim. lehdistä, mainoksista leikataan tietyn aihepiirin kuvia tai sanoja
 • Paljon ulkoilua, metsäretkiä, pyöräilyä ja liikuntaa (Liikuntalotossa vinkkejä), jos pysyy terveenä 😊 Ulkona voi etsiä luonnosta, pitkiä, lyhyitä, pyöreitä, neliskulmaisia, painavia, kevyitä, tehdä pujotteluratoja, tasapainoilla ym.
 • Niille joiden on mahdollista päästä nettiin ja tulostaa, lisää tehtäviä löytyy esim. Värinauttien sivuilta https://www.varinautit.fi/ 

* Tabletille tai puhelimeen ladattavia ilmaisia pelejä ja appeja: Molla Abc, Ekapeli,Pikku Kakkosen eskari sovellus

Nettilinkkejä, joista löytyy puuhaa kaikenikäisille :) 

https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/moto_taituri-_opas.pdf

https://lukujaliikkuen.fi/esiopetus/

https://lukujaliikkuen.fi/varhaiskasvatus/

https://neuvokasperhe.fi/

https://www.oppijailo.fi/lapsille-nuorille/

Ohje korona-virukseen liittyen

Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat!

Varmasti jokainen meistä on tietoinen, että Koronavirus on levinnyt laajalti Euroopassa. Tällä hetkellä myös tilanne Suomessa alkaa olla huolestuttava. Tämän vuoksi tietoa ja varautumista on hyvä kasvattaa.

Jos perheenne on mahdollisesti altistunut tartunnalle, olkaa yhteydessä terveydenhuoltoon puhelimitse ennen varhaiskasvatukseen tuloa ja informoikaa omaan varhaiskasvatusyksikköönne poissaolostanne, kuten olette aiemmin ilmoittaneet.

Pääasialliset ohjeet ja tiedot varhaiskasvatusyksiköt saavat terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteista, jotka koskevat pääasiassa terveydenhuoltoa. Niissä on hyvää tietoa myös kodeille. Tässä linkki:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa-koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Ohjeita löytyy myös Opetushallituksen sivuilta:
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen
Olemme varhaiskasvatuksessa parantaneet käsihygieniaa ja harjoitelleet käsivarteen yskimistä ja aivastamista. Myös kotona on hyvä korostaa käsihygienian merkitystä ja harjoitella tätä yhdessä. Ohessa linkki THL:n ohjeistukseen käsienpesusta ja yskimisestä.
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen

Tilanne voi tuntua ahdistavalta joillekin lapsista. Pääsääntöisesti elämme mahdollisimman normaalia arkea lastenne kanssa, mutta olemme varautuneet keskustelemaan tilanteesta lasten kanssa, jos he ottavat sen puheeksi. Tärkeää onkin mahdollisuuksien mukaan välttää myös kotona uutisten katselua tai yleensäkin aiheen avaamista lasten aikana, elleivät he itse ota sitä puheeksi.

Mikäli koti on suunnitellut ulkomaanmatkoja kevään aikana, pyydämme informoimaan päiväkotia matkoista. Jos lapsi tai lähiomainen palaa ulkomaanmatkalta alueelta, jossa esiintyy runsaasti sairastuneita, tulee ennen varhaiskasvatukseen paluuta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon oman neuvolan terveydenhoitajaan puhelimitse.

Tällä hetkellä jatkamme varhaiskasvatuksen arkea aivan normaalisti ja seuraamme tilannetta. Tarvittaessa yhdistämme ryhmiä ja yksiköitä. Jos muutoksia tulee, ilmoitamme niistä välittömästi. 

Jos perheenne joutuu kotikaranteeniin, parasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta lapsellenne on yhdessä tehtävät asiat, (tietenkin kuntoisuuden mukaan): kotitöissä auttaminen, satujen lukeminen, yhteiset metsäretket, erilaiset lautapelit, yhteiset leikit, mahdollisesti liikuntarata olohuoneessaJ. Pedanetin tai joissakin yksiköissä Wilman välityksellä lähetämme mahdollisuuksien mukaan esim. oman eskariryhmän tehtäviä.

Ulvilassa 13.3.2020

Arja Kevätsalo
varhaiskasvatuspäällikkö

Ohjeita Korona-viruksen torjuntaan liittyen

Hei!

Valitettavasti nyt näyttäisi siltä, että Korona-virus jalkautuisi muutaman viikon sisällä meillekin asti.Saamme tarkempaa ohjeistusta Kuntaliitolta, OPH:lta tarpeen mukaan, mutta varaudutaan nyt joiltakin osin itse tässä kohtaa. Nämä ohjeet auttavat ihan tavallisen flunssankin torjunnassa.

Seuraavat toimenpiteet otetaan käyttöön Ulvilan varhaiskasvatuksessa heti:

 • jätetään kättelyt pois
 • ruoka jaetaan aikuisen toimesta
 • lasten käsienpesua ja käsidesin käyttöä tehostetaan ; harjoittelua ja valvontaa (kts. THL video) https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=isLPN0UdeDM&feature=emb_logo
 • harjoitellaan lasten kanssa hihaan aivastamisen
 • aikuiset huolehtivat hyvin lasten nenien niistämisestä kertakäyttöisellä liinalla ja pesevät kätensä jokaisen niistämisen jälkeen
 • lomalta palaavien lasten osalta kysytään perheeltä missä ovat olleet lomalla, kirjataan paikka ylös ja tarkkaillaan erityisesti näiden lasten vointia
 • riksialueilla tai mahdollisten altistuneiden kanssa tekemisissä olleiden osalta noudatetaan THL:n ohjeistusta

Mihinkään paniikkiin ei ole siis syytä, emmekä puhu Koronasta lasten aikana.

Jos lapset puhuvat aiheesta itse, aihe otetaan puheeksi asiallisesti ja lievitetään mahdollisia pelkotiloja.

Lisäohjeita saatte tarvittaessa.

Ulvilassa 2.3.2020

Arja Kevätsalo, varhaiskasvatuspäällikkö

TURVALLISUUSASIOITA HUOMIOITAVAKSI HUOLTAJILLE 17.2.2020

1) PÄIVÄKODIN PORTIT

Saamme toistuvasti huoltajilta infoa, että päiväkodin portit ovat avoinna huoltajien jäljiltä. Muistutammekin, että porttien salpojen sulkeminen on osa päiväkodin turvallisuutta, joten edellytämme jokaiselta huoltajalta niiden sulkemista, oli kyseessä lyhyt tai pitkä käynti.

2) AUTOLLA LIIKKUMINEN PÄIVÄKODIN EDUSTALLA

Olemme saaneet palo- ja pelastuslaitokselta tiedon, että hiljattain on sattunut muutama läheltä piti -tilanne, kun lapsiaan päiväkotiin tuoneet huoltajat ovat kurvanneet päiväkodin pihasta Kiltatielle hälytysajoneuvon eteen.

Muistutamme ja tiedotamme, että kiinteistön etupihan (päiväkodin lasten jättö/hakupaikka) tie on pihatie, jolla on väistämisvelvollisuus Kiltatien liikenteeseen nähden. Väistämisvelvollisuus koskee pihasta tultaessa myös kevyttä liikennettä. Vaikka pihatien risteyksessä ei ole kolmiota, tulee pihasta poistuttaessa väistää Kiltatien muuta liikennettä.

TIEDOTE PELTOWILLAN PÄIVÄKODIN HEINÄKUUSTA 2020

Kiinteistössä toteutetaan kattoremontti heinäkuussa 2020.

Tämän vuoksi päiväkoti on suljettuna 6.7-26.7.2020, jona aikana kattoremontin 1. vaihe, joka koskee kiinteistön etuosaa, pyritään toteuttamaan.

Tämän jälkeen remontti jatkuu 2. vaiheessa rakennuksen takaosaan.

Ulvilan varhaiskasvatuksen kesäpäivystys sijoittuu ajalle 29.6-31.7.2020.

PeltoWillan asiakkaat tulevat sijoittumaan ilmoittamansa tarpeen mukaan Metsätähden päiväkodin järjestämään päivystykseen. Kysely myöhemmin.