9.5.5 Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen VALMO

Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen  

Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma.  

Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:
 

  • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet

  • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin

  • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö

  • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen

  • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet. 

 

Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. 

Ulvilan kaupungin perusopetuksessa

Opinto-ohjelma laaditaan kolmen kuukauden kuluessa valmistavan opetuksen alkamisesta ja sitä tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa valmo-opetuksen aikana. 

Oppilaan oma opinto-ohjelma laaditaan lomakkeelle, joka löytyy Pedanetista (linkki kaupungin kotisivuilta). 

Opinto-ohjelman laativat valmistavan opetuksen opettaja ja kaikki oppilasta opettavat opettajat yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tarvittaessa käytetään tulkkia. 

 Kun oppilas siirtyy perusopetukseen valmistavasta opetuksesta perusopetukseen tai muihin jatko - opintoihin, hänen oma opinto-ohjelmansa välitetään tulevaan kouluun tai oppilaitokseen. Valmistavassa opetuksessa perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan siirtymävaiheen pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys perusopetuksessa tarvittavan tuen tason ja tuen muotojen selvittämiseksi.  

Tarvittaessa esiopetuksen keväällä tehdään S2-oppilaalle pedagoginen arvio, minkä pohjalta sovitaan kouluun siirtymisen yhteydessä tuen tarve. 

Valmistavan opetuksen opinto-ohjelma on pohjana perusopetuksessa laadittavalle oppimissuunnitelmalle. Oppimissuunnitelmaa käytetään oppilaan opiskelun tukena sen jälkeen, kun hän on siirtynyt valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. 

Osallistumistodistus, jossa on merkittynä opetuksen kesto, opetuksen laajuus vuosiviikkotunteina, opiskellut oppiaineet ja edistymisen arviointi. 

Valmistavan opetuksen jälkeen tehdään pedagoginen arvio, jonka pohjalta oppilaalle laaditaan joko yleisen tai tehostetun tuen oppimissuunnitelma. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä