LUKU 3 Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet

Ulvilan kaupungin lisäykset


Perusopetuksen tehtävää täydentävät ja käytännön toteutumista ilmentävät näkökohdat
Laaja-alainen osaaminen on koulun keskeinen kasvatus- ja opetustehtävä, joka sisältyy kiinteästi koulun toimintakulttuuriin. Osa laaja-alaiseen osaamiseen liittyvistä tavoitteista liittyy tietoihin ja osa taitoihin. Joihinkin tavoitteisiin päästään kiinnittämällä huomiota opetusprosessiin ja koulun toimintakulttuuriin. Koulujen omissa opetussuunnitelmissa kuvataan kunkin laaja-alaisen osaamisalueen toteutus, seuranta ja arviointi. Laaja-alaisten osaamisalueiden toteutus ja tavoitteiden toteutuminen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä opettajakunnan kesken.


Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset
1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen: Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille.
2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Yhdessä olemme enemmän.Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä. Luokkahuoneen lisäksi oppimisympäristöinä käytetään yhä enemmän myös koulun ulkopuolisia ympäristöjä. Oman kulttuurin, tapojen ja paikallisen kultturillisen monimuotoisuuden lisäämiseksi koulut mahdollistavat opteuksessaan eri ikäisten ja koulun välistä vuoropuhelua sekä hyödyntävä koulun tapahtumissa ja juhlissa paikallista kultturista ja historiallista osaamista.. 
3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Elämme ja voimme hyvin.
4. Monilukutaito: Tulkitsemme ympäröivää maailmaa.
5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen: Meistä jää digitaalinen jälki.
6. Työelämätaidot ja yrittäjyys: Toimimme yritteliäästi.
7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Vaikutamme aktiivisesti.

Ulvilassa on laadittu TVT-opetussuunnitelma sekä Kestävän kehityksen suunnitelma kaikkia kouluja ja varhaiskasvatusta sitovaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä