LUKU 1 Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja laadinta

Opetussuunnitelma Ulvilan kaupungissa

Opetussuunnitelma on kolmiportainen:

1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Tavoitteena on varmistaa koulutuksellinen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.

2. Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma

Sisältää kirjauksia opetuksen ja muun koulun toiminnan paikallisesta järjestämisestä sekä sisällöistä. Lisäksi ohjataan opetussuunnitelman kehittämistä.

3. Koulujen opetussuunnitelmat

Sisältää koulukohtaisia tarkennuksia edellä mainittuihin asiakirjoihin, kuten:
- opetussuunnitelman koulukohtaiset painotukset
- koulun toimintatapojen kuvaus eli koulun toimintakulttuuri
- koulukohtainen opetussuunnitelman kehittäminen


Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma koostuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (Opetushallitus) sekä Ulvilan kaupungin kuntakohtaisesta osiosta, joissa tarkennetaan opetussuunnitelman perusteita. Koulut täydentävät opetussuunnitelman perusteita ja Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa koulukohtaisilla osioilla omassa opetussuunnitelmassaan. Koulun opetussuunnitelma koostuu näin valtakunnallisesta, kuntakohtaisesta ja koulukohtaisesta osiosta. Koulun opetussuunnitelmaa tarkennetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyy opetus- ja kasvatuslautakunta. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy rehtori. Koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyy opetus- ja kasvatuslautakunta. Rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa vastaa koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta ja päivittämisestä. Kunta- ja koulukohtainen opetussuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa tai vuosittain vuosisuunnittelun yhteydessä.

Opetussuunnitelmatyö on jatkuvaa opetuksen ja koulun toiminnan kehittämistä. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua sekä kunnan että koulun opetussuunnitelman valmisteluun. Yhtenäisen perusopetuksen takaamiseksi koulukohtainen opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä alueen muiden koulujen ja esiopetuksen kanssa.

Ulvilan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon:

- Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen suunnitelma
- Ulvilan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma
- Ulvilan kaupungin perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
- Ulvilan kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
- Ulvilan kaupungin lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma
- Kestävän kehityksen suunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä