Opintoryhmän alkaminen ja loppuminen

Opintoryhmän alkaminen ja loppuminen

Kansalaisopiston opintoryhmän koko on kaupungissa ja kirkonkylillä vähintään seitsemän ja kylillä vähintään viisi osallistujaa. 

Opintoryhmä alkaa, kun ensimmäisellä kokoontumiskerralla on vähintään seitsemän (tai viisi) sitovasti ilmoittautunutta opiskelijaa.

Opintoryhmän koko pyritään pitämään vähintään minimitasolla. Mikäli ryhmän koko kuitenkin jää pysyvästi alle minimin, kurssin jatkamisesta tai mahdollisesta lopettamisesta sovitaan suunnittelijan ja opiskelijoiden kanssa. Kurssin lakkautuessa kurssimaksuja ei palauteta.

Tauot tuntien välissä:
Oppituntien määrä Tauot
3 tai 4 15 min
5 tai 6 30 min
7 tai 8 45 minOppitunnin kesto on 45 min. ja taukoaika on lisätty kurssien pituuteen. Jos taukoja pidetään enemmän, kurssi päättyy myöhemmin.

Oppitunteja Tauot Kurssin kesto
4 oppituntia 15 min klo 9.00-12.15
6 oppituntia 30 min klo 9.00-14.00
8 oppituntia 45 min klo 9.00-15.45