Viestintä

Viestintä

Soisalo-opiston viestinnästä on vastuussa jokainen opiston työntekijä. Hyvin toimiva viestintä on parasta asiakaspalvelua. Henkilökohtainen kohtaaminen opetus- ja asiakaspalvelutilanteissa on tärkeä viestintätapahtuma ja jokainen kohtaaminen luo kuvaa opistosta ammattitaitoisena ja luotettavana henkilökunnan ja aktiivisten opiskelijoiden yhteistyönä.

Internet-sivut www.soisalo-opisto.fi toimivat opiston virallisena pääviestintävälineenä. Koska opisto toimii laajalla alueella, Internet-sivuilta on aina jokaisen työntekijän ja jokaisen opiskelijan löydettävä oikea ja ajan tasalla oleva tieto.

Opettaja voi markkinoida kursseja ja viestiä opetustyöstä Soisalo-opiston some-kanavissa (Facebook, Instagram). Ota yhteyttä opetuksen vastuuhenkilöön ja sovi järjestelyistä. Suunnittelija voi tehdä esim. postauksen kurssista opiston Facebookiin ja tätä postausta opettaja voi jakaa omissa some-kanavissa tai voit jakaa opiston kursseja suoraan HelleWi-kurssijärjestelmästä. Suunnittelija voi jakaa myös opettajan kurssista kuvia, tarinoita tai videoita. Soisalo-opisto kannustaa opettajia ja opiskelijoita jakamaan iloa ja oppia some-kanavissa!

Facebook-sivuja www.facebook.com/soisaloopisto käytetään markkinointiin ja epävirallisempaan viestintään. Muissa some-kanavissa Soisalo-opiston hashtagiksi on vakiintunut #soisaloopisto. Kannustakaa opiskelijoita merkkaamaan Soisalo-opisto paikaksi, kun ovat opistotalolla.

Instagram: #soisaloopisto

Soisalo-opiston blogit:
* Soisalo-käsityö: soisalo-kasityo.blogspot.fi
* Lastenkulttuurikeskus Verso: lastenkulttuurikeskusverso.blogspot.fi

Media on opistolle tärkeä yhteistyökumppani, joten on tärkeää viestiä opistosta positiiviseen sävyyn. Yksittäisistä kursseista ei laiteta ilmoituksia lehtiin. Lehti-ilmoittelusta vastaa rehtori.

Lukuvuoden alussa, ennen kurssien alkamista tehdään lehdistötiedote opiston www-sivuille ja tiedotetaan lukuvuoden alkamisesta Facebookissa. Opettajien toivotaan markkinoivan myös omia kurssejaan eri kanavissa. Keväällä alkavia kursseja markkinoidaan heti vuoden alussa. Lisäksi vuoden aikana on erilaisia markkinointitapahtumia, jotka suunnitellaan erikseen. Maksuttomia tapahtumapalstoja ja lehtiin tarjottavia juttuja saa ilmoittaa oman harkinnan mukaan.

Soisalo-opisto Iloa ja oppia -lehti julkaistaan keväällä ja jaetaan kotitalouksiin opistoalueella. Juttuvinkkejä voi laittaa lehteä varten marraskuun loppuun mennessä: miia.impio@soisalo-opisto.fi.

Soisalo-opiston nimen ja logon tulee näkyä viestinnässä, esitteissä ja lehtijutuissa. Opisto joutuu jatkuvasti oikeuttamaan olemassaolonsa ja varmistamaan rahoituksen jatkuvuutta näkymällä julkisuudessa. Päättäjät eivät tiedä, mitä kaikkea opistolla tehdään, ellei sitä tuoda itse esille. Myös opiskelijoille on hyvä näyttäytyä yhtenäisenä, isona opistona, jonka suojissa monenlainen toiminta on mahdollista.

Opettajat voivat tehdä itse mainoksia sopien tästä opetuksen vastuuhenkilön kanssa. Yhtenäisyyden vuoksi mainoksissa käytetään opiston logoa ja opiston visuaalista ilmettä tai mainitaan että kurssi on Soisalo-opiston kurssi.


Soisalo_opisto_logo_musta_taustaton.tif.tif
Soisalo_opisto_logo_mustalogo_valkoisella_taustalla.tif
Soisalo_opisto_logo_valkoinen_taustaton.tif