Tuntiopettajan tehtävät

Tuntiopettajan tehtävät

Ennen opetuksen alkamista tuntiopettaja
 • Antaa toimistoon henkilö- ja yhteystietonsa sekä opintotodistukset palkan määrittelyä varten.
 • Tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimuksen ja palauttaa sen toimistoon.
 • Toimittaa voimassaolevan verokortin ja pankkiyhteystiedot toimistoon.
 • Hankkii rikosrekisteriotteen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaan, jos opettaa lapsi- tai nuorisoryhmiä (alle 18-vuotiaat) pitemmän ajan kuin kolme kuukautta. Uusien opettajien tulee näyttää rikosrekisteriote rehtorille. Lisätietoja: www.oikeusrekisterikeskus.fi
 • Osallistuu syksyn opettajankokoukseen.
 • Hankkii Hellewi-tunnukset toimistosta sähköisen päiväkirjan täyttämistä varten ja mahdollisten peruutusviestien laittamista varten.
 • Tutustuu opinto-oppaan johdantosivuihin ja omia ryhmiä koskeviin tietoihin.
Kurssin alussa tuntiopettaja
 • Huolehtii, että jokainen opiskelija on ilmoittautunut kurssille.
 • Esitelee opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
 • Kertoo opiskelijoille nettipalautteen antamismahdollisuudesta.
 • Kannustaa opiskelijoita kimppakyyteihin.
 • Käy läpi opetustilan turvallisuusohjeet.
Kurssin aikana tuntiopettaja
 • Aloittaa oppitunnit täsmällisesti opetuksen aikataulun mukaan.
 • Merkitsee sähköiseen päiväkirjaan (tai paperiseen) kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat ja kirjaa tunnin aiheen.
 • Pitää sähköisen päiväkirjan ajantasalla.
 • Ilmoittaa opetustuntien muutokset ja peruutukset opiston toimistoon välittömästi.
 • Ilmoittaa sijaisen tarpeesta ajoissa opetuksen vastuuhenkilölle.
 • Ilmoittaa opetuksen vastuuhenkilölle, mikäli opintoryhmän minimiopiskelijamäärä alittuu pysyvästi.
 • Palauttaa paperisen päiväkirjan täytettynä syys- ja kevätlukukauden loputtua toimistoon tai lyhytkurssien osalta välittömästi kurssin päättymisen jälkeen.
 • Huolehtii työvälineiden ja työtilojen kunnosta ja tekee mahdolliset korjausehdotukset toimistoon tai opetuksen vastuuhenkilölle.
 • Osallistuu taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden valmisteluun.
Kurssin loputtua tuntiopettaja
 • Osallistuu päätoimisen opettajan kanssa henkilökohtaiseen palautekeskusteluun.
 • Päivittää sähköisen päiväkirjan tai palauttaa paperisen päiväkirjan viimeisen opintokerran jälkeen toimistoon.
 • Palauttaa toimistoon avaimen, opetusvälineet, opiston oppikirjat ja muut käytössään olleen oppimateriaalin.