Tuntiopettajan tehtävät

Tuntiopettajan tehtävät

Ennen opetuksen alkamista tuntiopettaja
 • Antaa toimistoon henkilö- ja yhteystietonsa sekä opintotodistukset palkan määrittelyä varten.
 • Tarkistaa ja allekirjoittaa työsopimuksen ja palauttaa sen toimistoon.
 • Toimittaa voimassaolevan verokortin ja pankkiyhteystiedot toimistoon.
 • Hankkii rikosrekisteriotteen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaan, jos opettaa lapsi- tai nuorisoryhmiä (alle 18-vuotiaat) pitemmän ajan kuin kolme kuukautta. Uusien opettajien tulee näyttää rikosrekisteriote rehtorille. Lisätietoja: www.oikeusrekisterikeskus.fi
 • Osallistuu syksyn opettajankokoukseen.
 • Hankkii Hellewi-tunnukset toimistosta sähköisen päiväkirjan täyttämistä varten ja mahdollisten peruutusviestien laittamista varten.
 • Tutustuu opinto-ohjelman johdantosivuihin ja omia ryhmiä koskeviin tietoihin.
Kurssin alussa tuntiopettaja
 • Huolehtii, että jokainen opiskelija on ilmoittautunut kurssille.
 • Esitelee opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
 • Kertoo opiskelijoille nettipalautteen antamismahdollisuudesta.
 • Kannustaa opiskelijoita kimppakyyteihin.
 • Käy läpi opetustilan turvallisuusohjeet.
Kurssin aikana tuntiopettaja
 • Aloittaa oppitunnit täsmällisesti opetuksen aikataulun mukaan.
 • Merkitsee sähköiseen päiväkirjaan (tai paperiseen) kokoontumiskerralla läsnä olleet opiskelijat ja kirjaa tunnin aiheen.
 • Pitää sähköisen päiväkirjan ajantasalla.
 • Ilmoittaa opetustuntien muutokset ja peruutukset opiston toimistoon välittömästi.
 • Ilmoittaa sijaisen tarpeesta ajoissa opetuksen vastuuhenkilölle.
 • Ilmoittaa opetuksen vastuuhenkilölle, mikäli opintoryhmän minimiopiskelijamäärä alittuu pysyvästi.
 • Palauttaa paperisen päiväkirjan täytettynä syys- ja kevätlukukauden loputtua toimistoon tai lyhytkurssien osalta välittömästi kurssin päättymisen jälkeen.
 • Huolehtii työvälineiden ja työtilojen kunnosta ja tekee mahdolliset korjausehdotukset toimistoon tai opetuksen vastuuhenkilölle.
 • Osallistuu taide- ja taitoaineissa erilaisten tapahtumien ja näyttelyiden valmisteluun.
Kurssin loputtua tuntiopettaja
 • Osallistuu päätoimisen opettajan kanssa henkilökohtaiseen palautekeskusteluun.
 • Päivittää sähköisen päiväkirjan tai palauttaa paperisen päiväkirjan viimeisen opintokerran jälkeen toimistoon.
 • Palauttaa toimistoon avaimen, opetusvälineet, opiston oppikirjat ja muut käytössään olleen oppimateriaalin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä