Todistukset

Opintotodistukset

Kurssille osallistuva opiskelija saa pyynnöstä todistuksen toimistosta. Näin ollen on tärkeää, että opettaja kirjaa sähköiseen päiväkirjaan ylös, mitä kullakin tunnilla on tehty, jotta todistus voidaan kirjoittaa.

Todistukset tulee pyytää heti kurssin loputtua tai opintokauden aikana. Edellisten opintovuosien todistuksesta peritään 6 €.