Strategia 2025

Soisalo-opiston Strategia2025

SOISALO-OPISTON STRATEGIA 2025

Ydintehtävä
Soisalo-opisto on merkittävä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluiden tuottaja. Palvelut tuotetaan yhdessä ja kestävällä tavalla, mikä lisää elämän merkityksellisyyttä ja osallisuuden kokemusta.

Visio
Soisalo-opisto on merkittävä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluiden tuottaja. 

Arvot: Yhdenvertaisuus ja vastuullisuus ankkuroivat toimintaa muutoksissa ja ohjaavat toimintaa.

Yhdenvertaisuus toiminnan perusta
Yhdenvertaisuus Soisalo-opistossa merkitsee yhtäläistä mahdollisuutta osallistumiseen ja tasapuolista kohtelua

Vastuullisuus
Soisalo-opisto edistää toiminnallaan ihmisen monipuolista kehittymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Toiminta perustuu kestävän kasvatuksen ja – elämäntavan arvoihin.

Palvelut tuotetaan kestävällä tavalla lisäämällä tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja ymmärrystä kestävästä kasvatuksesta tulevaisuus aktiivisesti kuvitellen. Palvelut tuotetaan yhdessä aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri osapuolien kanssa.

Näin meillä toimitaan
Toisia arvostaen
​Avoimesti ja läpinäkyvästi​
Keskustellen
Innostavasti, mutta realistisesti
Meitä​ on helppo lähestyä ja meillä vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri ​
Meillä on​ selkeä työn- ja vastuunjako ​
Viestitään sujuvasti
Me tsempataan, autetaan ja tuetaan toisiamme!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä