Stormin koulu

Stormin koulun henkilökunnan yhteystiedot

Stormin koulu

Stormintie 94 C

38220 Sastamala

leena.iso-ketola-ryyppa(at)sastamala.fi

Puhelinnumerot:

Rehtori Leena Iso-Ketola-Ryyppä 040 197 7491

Opettajainhuone 040 138 2022 

APIP-toiminta 040 6472770

Keittiö 040 138 2067 

Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(at)sastamala.fi

Rehtori Leena Iso-Ketola-Ryyppä

Luokanopettajat

1.lk. Heidi Kaartinen ja Sanni Wahlroos

2.lk. Taina Niininen

3.lk. Ramona Vesterbacka

4.lk. Leena Iso-Ketola-Ryyppä

5.lk. Minna Lehtimäki

6.lk. Jani Loikkanen

tuntiopettaja

Liisa Malmi (en)

Hanna Tiainen ( ru)

Laaja-alainen erityisopettaja

Päivi Kivelä (ma-ke ja pe)

Koulunkäynninohjaajat ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Tiia Kaapu

Tanja Korkiamäki (kerhotoiminta)

Tiina Järvinen (ke,to)

Maija Siuko (pääkoulu Varila)

Esiopetus

Tytti Tapio, Marjo Järvensivu

Terveydenhoitaja

Tuulia Kauppinen

Kiinteistönhoitaja 
Pekka Klinga

Suurtalouskokki
Erja Seppälä

Laitoshuoltajat
Hannele Ylinen ja Helena Kaukonen

 

Stormin koulun järjestyssäännöt

Stormin koulun järjestyssäännöt  1. Yleistä Käyttäytymisesi koulussa ja koulumatkoilla antaa kuvan sinusta itsestäsi, kodistasi ja koulustasi. Tervehtiminen, kohteliaisuus, asiallinen keskustelu sekä avuliaisuus auttavat sinua eteenpäin. a. Oppi...

Sastamala - käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa on erityisen tärkeä huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä mihinkään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotoditukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.
Sastamalan kaupungin perusopetuksen arvioinnin kriteerit niille vuosiluokille, joita numeroarviointi koskee.
 • ERINOMAINEN (10)
 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilabteudeb sujumista
 • KIITETTÄVÄ (9)
 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti
 • HYVÄ (8)
 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ymäristöön myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • TYYDYTTÄVÄ (7)
 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa
 • KOHTALAINEN (6)
 • tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aika oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä
 • VÄLTTÄVÄ (5)
 • suhtautuminen muihin ihmisiin on ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • on saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin

Stormin koulussa käytössä olevia linkkejä