Stormin koulu

Stormin koulun järjestyssäännöt ja kiusaamiseen puuttumisen malli

Stormin koulun järjestyssäännöt

 •  1. Yleistä
  Käyttäytymisesi koulussa ja koulumatkoilla antaa kuvan sinusta itsestäsi, kodistasi ja koulustasi. Tervehtiminen, kohteliaisuus, asiallinen keskustelu sekä avuliaisuus auttavat sinua eteenpäin.
  a. Oppilaan oikeudet
  i. Opetukseen
  ii Työrauhaan
  iii Oppilashuoltoon
  iv Kouluruokailuun
  v. Turvalliseen ympäristöön
  b. ja velvollisuudet
  Käyttäytyä asiallisesti
  Tehdä annetut tehtävät
  Osallistua opetukseen
  Antaa työrauha
  Käsitellä huolellisesti kaikkien omaisuutta
  Hoitaa omat kouluasiansa
  c. Vastuu omaisuudesta
 • Kunnioitan toisen omaa
 • En tuo kouluun tarpeettomia esineitä2. Koulumatkat
 • Noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja
 • Koulukuljetuksessa noudatan kuljettajan antamia ohjeita ja käyttäydyn autossa muut huomoiden (on olemassa erilliset ohjeet oppilaille ja kuljettajille)
 • Tulen koululle enintään 15 minuuttia ennen koulupäivän alkua, ellen ole kuljetusoppilas
 • Lähden kotiin välittömästi koulupäivän päätyttyä, ellei huoltajan ja opettajan kanssa ole muuta sovittu
 • Areena ja tekonurmialue ovat varattu koulun käyttöön arkisin klo 17 asti3. Oppitunnita. Oppitunneille tullaan ajoissab. Huolehdin opiskelupaikastani ja välineistänic. Noudatan opettajan antamia ohjeitad. Osallistun työskentelyyn aktiivisesti ja annan toisille työrauhan4. Välitunnit
 • Vietän välitunnit välituntialueella, joka on merkitty pihakarttaan. Kuudesluokkalaiset saavat kiertää kävelyllä pururataa välitunnin aikana.
 • En heittele kiviä, lumipalloja tms., jotka voivat aiheuttaa vaaraa muille tai koulun omaisuudelle.
 • Pukeudun asiallisesti sään mukaan.5. Ruokailu
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja
 • Maistan kaikkia ruokalajeja
 • Otan annoksen, jonka jaksan syödä6. Turvallisuus ja hyvinvointi
 • Energiajuomien tuonti ja nauttiminen koulun alueella on kiellettya. Poissaolot
 • Poissaolot ilmoitetaan heti aamulla luokanopettajan ohjeen mukaisestib. Kiusaaminen
 • Kiusaamiseen puututaan heti koulun ohjeistuksen mukaisesti.c. Tapaturmat
 • Tapaturmista tulee ilmoittaa heti aikuiselle. Hän opastaa hoidon tarpeessa ja lähettää tapaturmasta tiedon koulun johtajalle. Myös esineisiin ja koulurakennukseen kohdistuvat vahingot tulee ilmoittaa viipymättä aikuiselle.d.Päihteet
 • Koulu on päihteetön alue.
 • Koulun alueella ei saa tupakoida.e. Kielletyt ja häiritsevät esineet ja aineet
 • Kouluun ei ole sallittua tuoda esineitä, jotka häiritsevät oppimista tai opetusta tai aiheuttavat vaaraa.7. Rangaistukset
 • Koulun järjestyssääntöjen rikkojaa voidaan rangaista. Kaikilla koulun aikuisilla on oikeus puuttua järjestyssääntöjen rikkomiseen. Opettajat ja koulunjohtaja päättävät seuraamuksista.

Liitteet:

Kiusaamiseen puuttumisen malli

Sastamala - käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa on erityisen tärkeä huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä mihinkään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotoditukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.
Sastamalan kaupungin perusopetuksen arvioinnin kriteerit niille vuosiluokille, joita numeroarviointi koskee.
 • ERINOMAINEN (10)
 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilabteudeb sujumista
 • KIITETTÄVÄ (9)
 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti
 • HYVÄ (8)
 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ymäristöön myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • TYYDYTTÄVÄ (7)
 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa
 • KOHTALAINEN (6)
 • tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aika oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä
 • VÄLTTÄVÄ (5)
 • suhtautuminen muihin ihmisiin on ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • on saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin

Stormin koulussa käytössä olevia linkkejä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä