Digitaitotaulukko oppilaiden osaamisesta E-6

Digitaitotaulukko opettajan käyttöön

ESIOPETUS (päivitetty 2022)
Käytännön taidot E
 • Harjoitellaan käyttämään laitteita (tietokone, mobiililaite) sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
 • Opetellaan laitteen käynnistäminen, sammuttaminen ja lataaminen.
 • Opetellaan sovellusten/ohjelmien avaaminen ja sulkeminen.
 • Opetellaan näppäimistön ja hiiren käytön alkeita.
 • Opetellaan poistamaan kuvat ja videot yms.
 • Opetellaan noudattamaan ja laatimaan yksinkertaisia digitaalisiin palveluihin liittyviä ohjeita.
 • Tutustutaan arjen teknologiaan havainnoiden ja keskustellen (ml. esineiden, laitteiden, digitaalisten ympäristöjen tunnistaminen ja nimeäminen).
 • Opetellaan digitaalisiin ympäristöihin liittyvää sanastoa.

Oma tuottaminen E

 • Harjoitellaan sovellusten käyttöä monipuolisesti (esim. kamera, video, Molla ABC, Pic Collage, Popplet, Ekapeli, ViLLE).
 • Harjoitellaan leikillisesti ja kokeillen kuvien ja videoiden käsittelyä.
 • Tutustutaan luokitellessa käsitekarttoihin ja opetellaan luomaan niitä yhdessä digitaalisesti.
 • Tehdään omia ja yhteisiä digitaalisia projekteja laajan tekstikäsityksen mukaisesti (esim. kuva-animaatio, video, digitaalinen kirja).
 • Harjoitellaan kokeillen toistuvia säännönmukaisuuksia.
 • Harjoitellaan toimintaohjeiden antamista ja noudattamista.
 • Harjoitellaan ratkomaan ongelmia ja tehtäviä yksin sekä yhdessä.
 • Suunnitellaan ja rakennellaan omia laitteita ja robotteja eri materiaaleista.
 • Harjoitellaan sovelluksilla/välineillä/ohjattavilla laitteilla ohjelmointia (toimintaohjeet, komennot).

Media ja tiedonhaku E

 • Keskustellaan erilaisista mediasisällöistä ja median käytöstä.
 • Harjoitellaan selaimen, hakusanojen sekä kuva- ja äänihaun käyttöä.
 • Tutustutaan robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin eri lähteiden avulla.
 • Keskustellaan verkossa olevan tiedon luonteesta ja luotettavuudesta.
 • Keskustellaan tekijänoikeuksista.

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus E

 • Harjoitellaan laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen turvallista käyttöä.
 • Keskustellaan salasanojen ja käyttäjätunnusten turvallisesta käytöstä (ml. jakaminen).
 • Keskustellaan yksityisyydensuojan tärkeydestä.
 • Keskustellaan tuttujen mediasisältöjen ja digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruusta (ml. suoratoistopalvelujen sisällön suositukset).
 • Opetellaan kuvaamisen sääntöjä (lupa kuvan ottamiseen/julkaisemiseen)
 • Opetellaan toimimaan, jos digitaalisessa ympäristössä kohtaa ongelman.
 • Tutustutaan ikärajamerkintöihin ja niiden merkitykseen.
 • Keskustellaan kestävästä teknologian käytöstä.
 • Harjoitellaan terveellisiä työasentoja ja tauottamista.
 • Harjoitellaan vuorovaikutusta digitaalisissa ympäristöissä hyvien tapojen mukaisesti.
 • Opetellaan emojien tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Harjoitellaan tunnistamaan kiusaamista ja häirintää sekä ratkaisemaan ristiriitoja digitaalisissa ympäristöissä.


1. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 1

 • Laitteiden (tietokone, tablet, Chromebook) käyttö
 • Käynnistäminen ja sammuttaminen
 • Asianmukainen käsittely; koulun käytänteet (ml. laitteen rikkoontuminen/katoaminen)
 • Näppäimistöön ja hiireen tutustuminen
 • Sovellusten ja ohjelmien avaaminen ja sulkeminen
 • Kirjautuminen palveluihin; otetaan käyttöön jokin näistä O365-, GWE-, Peda.net- ja/tai ViLLE-tunnukset
 • Harjoitellaan kuvien/videoiden/äänen/animaation tallentamista
 • Oppilas tutustuu selaimen käyttöön
 • Keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin tutustuminen (ks. lista)
 • Tutustutaan koulun tulostamiskäytäntöihin

Oma tuottaminen 1

 • Harjoitellaan kuvien/videoiden/äänen/animaation tuottamista ja muokkaamista.
 • Harjoitellaan tekstin tuottamista ja tekstinkäsittelyä
 • Tutustutaan kymmensormijärjestelmään
 • Harjoitellaan tehtävien tekemistä ja palauttamista digitaalisessa oppimisympäristössä (esim. Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Ohjelmoinnillisen ajattelun alkeet, kuten yksiselitteisten käskyjen antaminen ilman digitaalisia välineitä (esim. ruutupaperi/laattalattia) sekä sovelluksin/välinein (esim. Bee-Bot/Blue-Bot, Kubo, Scratch Jr, Code.org tms.)

Media ja tiedonhaku 1

 • Tutustutaan median vaikutuksiin oppijan arjessa
 • Tutustutaan kiinnostaviin mediasisältöihin ja harjoitellaan digitaalisista ympäristöistä kertomista
 • Tutustutaan tiedonhakuun internetissä  
 • Tekijänoikeudet esim. Kopiraittilan koulu 1.-2. lk.

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 1

 • Omien käyttäjätunnusten ja salasanojen säilytys sekä käyttö (esim. Spoofy)
 • Eri laitteiden turvallinen käyttö (mm. uloskirjautuminen, ml. Omien tiedostojen poisto tarvittaessa)
 • Turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä
 • Tutustutaan terveellisiin työasentoihin ja harjoitellaan tauottamista
 • Harjoittelee säätämään työskentelyyn vaikuttavia laitteen ominaisuuksia tarkoituksen mukaisesti (esim. äänenvoimakkuus ja näytön kirkkaus)
 • Havainnoidaan teknologian ja robotiikan vaikutuksia arjessa
 • Harjoitellaan yhdessä työskentelyä


2. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 2

 • Kerrataan laitteiden (tietokone, tablet, Chromebook) asianmukainen käyttö ja käsittely
 • Käynnistäminen ja sammuttaminen
 • Sovellusten, ohjelmien sekä tiedostojen avaaminen ja sulkeminen sekä tarvittaessa langattomien yhteyksien tarkistaminen (Bluetooth, AirDrop, Wi-Fi) ja sovellusten oikeudet
 • Kerrataan omat tunnukset ja niiden käyttö tarpeellisiin palveluihin (Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Opetellaan kuvien, videoiden, äänitteiden ja tiedostojen tallentaminen (esim. Peda.netiin, O365:een, GWE:n) sekä nimeäminen ja tallenteen löytyminen laitteelta.
 • Opetellaan kuvan/videon/äänitteen/tiedoston kopioiminen, siirtäminen ja poistaminen
 • Harjoitellaan näppäintaitoja; isot ja pienet alkukirjaimet, erikoismerkit, sananväli, rivinvaihto.
 • Harjoitellaan hiiren käyttöä; vasen ja oikea näppäin
 • Oppilas osaa käyttää selainta
 • Käytetään työskennellessä keskeisiä käsitteitä ja symboleita tarkoituksen mukaisesti (ks. lista)
 • Tutustutaan koulun tulostamiskäytäntöihin

Oma tuottaminen 2

 • Opetellaan kuvien/videoiden/äänen/animaation tuottamista ja muokkaamista
 • Harjoitellaan omien tuotosten laatimista (esim. animaatio)
 • Opetellaan kuvien (omien tai nettikuvien) liittäminen tiedostoon (esim. Word, Docs)
 • Harjoitellaan tekstin tuottamista (Word, Docs, Pages, ViLLE tms) ja muokkaamista (mm. tekstin aktivointi, kirjainkoon ja -lajin valinta)
 • Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää
 • Harjoitellaan vaiheittaisia toimintaohjeita; yksinkertaisia komentoja ja toistorakennetta.
 • Tunnistaa ohjelmoidessa ohjeiden tuottamia virhetilanteita ja kokeilee ratkaisuja niiden korjaamiseen
 • Tutustutaan ja harjoitellaan ohjelmointia välineillä ja/tai sovelluksilla (esim. Bee-Bot/Blue-Bot, Kubo, Scratch Jr., Code.org tms.)
 • Hyödynnetään digitaalisia välineitä havaintojen tekemiseen, tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun
 • Hyödynnetään ohjelmointia oppiainesisältöjen harjoittelussa

Media ja tiedonhaku 2

 • Harjoitellaan tunnistamaan oman median käytön hyvät ja huonot puolet
 • Harjoitellaan kiinnostavista mediasisällöistä ja digitaalisista ympäristöistä kertomista sekä keskustelua kunnioittaen toisten mielipiteitä
 • Harjoitellaan tunnistamaan kaupallista sisältöä monimediaisessa ympäristössä ja huomioidaan digitaalisten tuotteiden maksullisuus
 • Harjoitellaan hyödyntämään erilaisia hakupalveluja ja -sanoja (ml. kuva- ja äänihaku)
 • Harjoitellaan hakemaan ja käyttämään luvallista materiaalia esim. CC Search-hakupalvelun käyttö
 • Harjoitellaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arviointia
 • Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä
 • Tutustutaan tekijänoikeuksiin ja siihen liittyviin käsitteisiin (tekijä, teos, oikeus, tekijänoikeus) esim. Kopiraittilan koulu 1.-2. lk

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 2

 • Omien käyttäjätunnusten ja salasanojen säilytys sekä käyttö (esim. Spoofy)
 • Eri laitteiden turvallinen käyttö (mm. uloskirjautuminen, ml. omien tiedostojen poisto tarvittaessa)
 • Keskustellaan sisältöjen julkaisemisesta ja jakamisesta sekä hyvien tapojen mukaisesta toiminnasta
 • Turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä (mm. yksityisyydensuoja, tietojenkalastelu, toimintatavat epäasiallisissa/laittomissa tilanteissa, ruudunkaappauksen ottaminen)
 • Harjoitellaan terveellisiä työasentoja ja tauottamista
 • Osaa säätää työskentelyyn vaikuttavia laitteen ominaisuuksia tarkoituksen mukaisesti (esim. äänenvoimakkuus ja näytön kirkkaus)
 • Tutustutaan netikettiin, ikärajat, yksityiseen selaukseen (esim. Mediataitokoulu, Empatiapakkaus.fi)
 • Teknologian ja robotiikan vaikutusten ymmärtäminen arjessa
 • Harjoitellaan yhdessä työskentelyä ja palautteen antamista (esim. Peda.net, O365, GWE)
 • Harjoitellaan digitaalista viestintää (esim. ääni- ja videoviestit, Teams, Meet, Kaizala)3. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 3

 • Kerrataan tarvittaessa edellisen vuoden perustaidot
 • Kerrataan näppäintaitoja sekä hiiren käyttö; isot ja pienet alkukirjaimet, erikoismerkit, sananväli, rivinvaihto, hiiren vasen ja oikea näppäin
 • Harjoitellaan tarvittavien ohjeislaitteiden ja -tarvikkeiden liittämistä sekä käyttämistä (esim. kuulokkeet, mikrofoni, hiiri, kamera, tulostin), myös langattomiin yhteyksiin liittyminen tarvittaessa
 • Keskustellaan, kuinka virrankulutukseen voi vaikuttaa
 • Opetellaan yleisimmät pikatoiminnot (kuten Ctrl+c, Ctrl+v ja ipadin kotinäppäin)
 • Opetellaan sivuhistorian tyhjentäminen
 • Tutustutaan yleisimpiin tiedostoformaatteihin ja niiden päätteisiin
 • Tutustutaan oppilashallintajärjestelmän esim. Wilman käyttöön.
 • Harjoitellaan teknologiaan, ohjelmointiin ja mediaan liittyvien käsitteiden käyttöä (ks. lista)

Oma tuottaminen 3

 • Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää
 • Harjoitellaan kuvien ja muiden tuotosten muokkaamista, tallentamista ja jakamista
 • Harjoitellaan monimuotoista tuottamista useammalla välineellä; tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net), esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY), kuvat, videot (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat) ja ääni.
 • Harjoitellaan yksinkertaisen digitaalisen käsitekartan tekemistä
 • Harjoitellaan tiedon esittämistä, välittämistä ja oman mielipiteen kertomista mediaesitystä hyödyntäen
 • Tehdään ja palautetaan tehtäviä digitaalisessa ympäristössä (esim. Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Harjoitellaan laatimaan toimintaohjeita ilman laitteita sekä testataan niiden toimivuutta
 • Harjoitellaan tunnistamaan ja korjaamaan virheitä toimintaohjeissa
 • Harjoitellaan käyttämään toisto- ja valintarakenteita ohjelmoinnissa
 • Harjoitellaan ohjelmointia ohjelmoitavilla laitteilla ja/tai graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, micro:bit)
 • Hyödynnetään digitaalisia välineitä havaintojen tekemiseen, tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun

Media ja tiedonhaku 3

 • Keskustellaan mediasisältöjen tekemisen ja jakamisen vastuista
 • Keskustellaan mediasisältöjen maksullisuudesta
 • Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin monimediaisessa ympäristössä
 • Harjoitellaan etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla
 • Harjoitellaan hakusanojen käyttöä
 • Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä
 • Harjoitellaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arviointia tarkistamalla teksti- tai kuvalähteiden tekijä ja julkaisuyhteys
 • Tutustutaan tekijänoikeuksiin esim. Kopiraittilan koulu 3.-4. lk, sekä CC Search-hakupalvelun käyttöön

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 3

 • Eri laitteiden turvallinen käyttö
 • Omien käyttäjätunnusten ja salasanojen säilytys sekä käyttö
 • Harjoitellaan vahvan salasanan muodostamista
 • Harjoitellaan yksityistä selausta
 • Keskustellaan ikärajoista ja niitä kuvaavista sisältösymboleista sekä merkityksistä
 • Turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä (mm. yksityisyydensuoja, tietojenkalastelu, toimintatavat epäasiallisissa/laittomissa tilanteissa, kiusaaminen ja kiusaamisen ehkäisy, esim. Empatiapakkaus.fi)
 • Keskustellaan erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksesta hyvinvointiin
 • Harjoitellaan hyvää työasentoa ja työskentelyn jaksottamista
 • Harjoitellaan sääntöjen noudattamista digitaalisessa ympäristössä (netiketti, esim. Mediataitokoulu)
 • Harjoitellaan digitaalista viestintää; keskustelupalstat, palautteen antaminen (esim. Pedanet, O365, GWE)4. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 4

 • Harjoitellaan tarvittavien ohjeislaitteiden ja -tarvikkeiden liittämistä sekä käyttämistä (esim. kuulokkeet, mikrofoni, hiiri, kamera, tulostin), myös langattomiin yhteyksiin liittyminen tarvittaessa
 • Käydään läpi laitteen/sovelluksen uudelleen käynnistys häiriötilanteessa
 • Tutustutaan tarvittaessa sovellusten oikeuksien muuttamiseen
 • Opetellaan kansiorakenne (O365, GWE) sekä tallentaminen oikeaan kansioon ja/tai tiedostojen siirtäminen oikeaan kansioon pilvipalvelussa
 • Harjoitellaan koulutöiden keräämistä digitaalisesti talteen
 • Harjoitellaan tiedostojen jakamista; O365/GWE
 • Harjoitellaan sähköpostin (Outlook) käyttöä
 • Tutustutaan oppilashallintajärjestelmän esim. Wilman käyttöön.
 • Tutustutaan oman oppimisen edistymisen seurantaan digitaalisessa ympäristössä
 • Harjoitellaan teknologiaan, ohjelmointiin ja mediaan liittyvien käsitteiden käyttöä (ks. lista)

Oma tuottaminen 4

 • Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää
 • Harjoitellaan monimuotoista tuottamista useammalla välineellä; tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net), esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY), kuvat, videot (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat) ja ääni.
 • Harjoitellaan tiedon esittämistä, välittämistä ja oman mielipiteen kertomista mediaesitystä hyödyntäen
 • Harjoitellaan yksinkertaisen animaation tekemistä.
 • Tehdään ja palautetaan tehtäviä digitaalisessa ympäristössä (esim. Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Harjoitellaan laatimaan toimintaohjeita ilman laitteita sekä testataan niiden toimivuutta
 • Harjoitellaan tunnistamaan ja korjaamaan virheitä toimintaohjeissa
 • Harjoitellaan käyttämään toisto- ja valintarakenteita ohjelmoinnissa
 • Harjoitellaan ohjelmointia ohjelmoitavilla laitteilla ja/tai graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim.Scratch, micro:bit)
 • Hyödynnetään digitaalisia välineitä havaintojen tekemiseen ja mittaamiseen yhdistäen automaatiota ja robotiikkaa
 • Hyödynnetään ohjelmointia oppiainesisältöjen harjoittelussa ja monialaisissa oppimisprojekteissa

Media ja tiedonhaku 4

 • Tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin monimediaisessa ympäristössä
 • Harjoitellaan tunnistamaan mediasisältöjen vaikutuksia omaan toimintaa, tietoihin, mielipiteisiin ja mielikuviin
 • Keskustellaan ohjelmoinnin ja robotiikan läsnäolosta ympäröivässä yhteiskunnassa
 • Harjoitellaan etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla
 • Harjoitellaan hakusanojen käyttöä
 • Harjoitellaan lähteiden merkitsemistä
 • Harjoitellaan tiedon ja tietolähteiden luotettavuuden arviointia tarkistamalla teksti- tai kuvalähteiden tekijä ja julkaisuyhteys
 • Harjoitellaan tunnistamaan valheellista ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen liittyviä mediailmiöitä (disinformaatio, deepfake ja valeuutinen
 • Tutustutaan tekijänoikeuksiin esim. Kopiraittilan koulu 3.-4. lk, sekä CC Search-hakupalvelun käyttöön

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 4

 • Eri laitteiden turvallinen käyttö
 • Omien käyttäjätunnusten ja salasanojen säilytys sekä käyttö
 • Harjoitellaan vahvan salasanan muodostamista
 • Harjoitellaan yksityistä selausta
 • Keskustellaan ikärajoista ja niitä kuvaavista sisältösymboleista sekä merkityksistä
 • Turvallinen toiminta digitaalisissa ympäristöissä (mm. yksityisyydensuoja, tietojenkalastelu, toimintatavat epäasiallisissa/laittomissa tilanteissa, kiusaaminen ja kiusaamisen ehkäisy, esim. Empatiapakkaus.fi)
 • Harjoitellaan hyvää työasentoa ja työskentelyn jaksottamista
 • Harjoitellaan sääntöjen noudattamista digitaalisessa ympäristössä (netiketti, esim. Mediataitokoulu)
 • Harjoitellaan hyödyntämään sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia (esim. reaktiot)
 • Harjoitellaan digitaalista viestintää; sähköposti, keskustelupalstat, palautteen antaminen (esim. Peda.net, O365, GWE)


5. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 5

 • Tarvittaessa harjoitellaan tulostamisen asetusten perustoimintoja.
 • Tarvittaessa harjoitellaan (henkilökohtaiset laitteet) käyttöjärjestelmän asetusten muuttamista.
 • Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman perusteita
 • Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman perusteita
 • Harjoitellaan laskentataulukon tekemistä (esim. Excel, Sheets, Numbers)
 • Harjoitellaan käyttämään käytössä olevan laitteen karttasovelluksia
 • Opetellaan yleisimmät tiedostoformaatit ja niiden päätteet
 • Tutustutaan saman palvelun työpöytä- ja mobiiliversioihin
 • Kerätään koulutöitä talteen digitaalisesti
 • Hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä, laitteita ja ohjelmistoja eri oppiaineissa.
 • Kirjaudutaan ja harjoitellaan oppilashallintajärjestelmän esim. Wilman käyttöä (esim. koearvosanat, viestintä).
 • Hyödynnetään oman oppimisen edistymisen seurannassa digitaalisia ympäristöjä
 • Harjoitellaan teknologiaan, ohjelmointiin ja mediaan liittyvien käsitteiden käyttöä (ks. lista)
Oma tuottaminen 5

 • Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää
 • Tuottamista useammalla eri välineellä yksin ja yhdessä; tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net), esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY), kuvat, videot (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat) ja ääni.
 • Muokataan kuvia, videoita ja ääntä omiin tuotoksiin sopiviksi
 • Tehdään lyhyitä elokuvia/animaatioita hyödyntäen oppiainesisältöjä
 • Tuotetaan monimuotoisia tuotoksia digitaalisessa ympäristössä
 • Tuotetaan jokin kantaaottava tai vaikuttamaan pyrkivät mediasisältö (arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi, juliste, meemi)
 • Tehdään ja palautetaan tehtäviä digitaalisessa ympäristössä (esim. Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Tutustutaan 3D-mallintamiseen
 • Ohjelmoinnissa käytetään toisto- ja valintarakenteita.
 • Tunnistetaan ja korjataan virheitä toimintaohjeissa
 • Tuotetaan oma ohjelma ohjelmoitavalla laitteella ja/tai graafisessa, kuvakepohjaisessa ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, micro:bit, Code Studio)
 • Harjoitellaan vaiheittaisten ohjeiden laatimista ja noudattamista digitaalisissa ympäristöissä
 • Harjoitellaan arvioimaan ohjelmointiratkaisuja joidenkin kriteerien pohjalta (esim. toimivuus, luettavuus, tehokkuus)

Media ja tiedonhaku 5

 • Keskustellaan mediasisältöjen tekemisen ja jakamisen vastuista sekä seurauksista
 • Keskustellaan mediasisältöjen maksullisuudesta
 • Tunnistetaan mediasisältöjen vaikutuksia omaan toimintaa, tietoihin, mielipiteisiin ja mielikuviin
 • Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tunnistamista monimediaisessa ympäristössä
 • Harjoitellaan etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla sekä jäsentämään tietoa digitaaliselle käsitekartalle.
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja niiden merkitsemistä
 • Opetellaan lähdekriittisyyttä; arvioidaan tiedon sekä tietolähteiden luotettavuutta
 • Tunnistetaan valheellista ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen liittyviä mediailmiöitä (disinformaatio, deepfake ja valeuutinen)
 • Opitaan tuntemaan tekijänoikeuksien perusperiaatteet (esim. Kopiraittilan koulu 5.-6. lk)
 • Harjoitellaan CC Search-hakupalvelun käyttöä

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 5

 • Eri laitteiden turvallinen käyttö
 • Tutustutaan päivitysten merkitykseen
 • Henkilötietojen turvallinen käyttö verkossa ja yksityisyysasetuksien muokkaaminen digitaalisissa ympäristöissä (yksityinen selaus, turvallisuutta vaarantavat tilanteet ja tekijät mediaympäristöissä esim. netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe, seksuaalinen houkuttelu)
 • Harjoitellaan tunnistamaan ja toimimaan mahdollisissa riskitilanteissa digitaalisissa ympäristöissä
 • Keskustellaan verkossa kiusaamisen (esim. juoruilu, väärän tiedon levittäminen) ehkäisystä ja siihen suhtautumisesta (ruudunkaappauksen ottaminen ja tallentaminen), esim. Empatiapakkaus.fi
 • Keskustellaan kohdennetuista digitaalisista sisällöistä sekä tiedonkeruutavoista
 • Keskustellaan ikärajoista ja niitä kuvaavista sisältösymboleista sekä merkityksistä
 • Keskustellaan erilaisten digitaalisten sisältöjen vaikutuksesta hyvinvointiin
 • Harjoitellaan ergonomisia toimintatapoja
 • Harjoitellaan vastuullisuutta ja sääntöjen noudattamista digitaalisessa ympäristössä (netiketti, esim. Mediataitokoulu)
 • Hyödynnetään sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia (esim. reaktiot)
 • Käytetään digitaalista viestintää; sähköposti, keskustelupalstat, palautteen antaminen (esim. Peda.net, O365, GWE)
 • Harjoitellaan TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä (esim. keskustelut, puhelut, videoyhteys)6. LUOKKA (päivitetty 2022)

Käytännön taidot 6

 • Harjoitellaan tarvittaessa tiedostojen siirto eri laitteiden ja digitaalisten ympäristöjen välillä
 • Tutustutaan tarvittaessa sovellusten oikeuksien muuttamiseen
 • Tutustutaan käytössä olevien laitteiden helppokäyttötoimintoihin
 • Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman perusteita
 • Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman perusteita
 • Harjoitellaan laskentataulukon tekemistä (esim. Excel, Sheets, Numbers)
 • Harjoitellaan käyttämään käytössä olevan laitteen karttasovelluksia
 • Tutustutaan ja harjoitellaan saman palvelun työpöytä- ja mobiiliversioihin
 • Kerätään koulutöitä talteen digitaalisesti
 • Hyödynnetään monipuolisesti digitaalisia ympäristöjä, laitteita ja ohjelmistoja eri oppiaineissa.
 • Harjoitellaan liitetiedostojen lähettäminen sähköpostilla
 • Kirjaudutaan ja harjoitellaan oppilashallintajärjestelmän esim. Wilman käyttöä (esim. koearvosanat, viestintä).
 • Hyödynnetään oman oppimisen edistymisen seurannassa digitaalisia ympäristöjä
 • Harjoitellaan teknologiaan, ohjelmointiin ja mediaan liittyvien käsitteiden käyttöä (ks. lista)

Oma tuottaminen 6

 • Harjoitellaan kymmensormijärjestelmää
 • Tuottamista useammalla eri välineellä yksin ja yhdessä; tekstinkäsittely (Word, Docs, Peda.net), esitysgrafiikka (PowerPoint, Slides, SWAY), kuvat, videot (Pic Collage, iMovie, iMotion, Windows10 kuvat) ja ääni
 • Muokataan kuvia, videoita ja ääntä omiin tuotoksiin sopiviksi
 • Tehdään lyhyitä elokuvia/animaatioita hyödyntäen oppiainesisältöjä
 • Tuotetaan monimuotoisia tekstejä digitaalisessa ympäristössä
 • Tuotetaan jokin kantaaottava tai vaikuttamaan pyrkivät mediasisältö (arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi, juliste, meemi)
 • Tehdään ja palautetaan tehtäviä digitaalisessa ympäristössä (esim. Peda.net, O365, GWE, ViLLE)
 • Harjoitellaan 3D-mallintamista ja mahdollisuuksien mukaan 3D-tulostamista
 • Ohjelmoinnissa käytetään toisto- ja valintarakenteita.
 • Tunnistetaan ja korjataan virheitä toimintaohjeissa
 • Tuotetaan oma ohjelma ohjelmoitavalla laitteella ja/tai graafisessa, kuvakepohjaisessa ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch, micro:bit, Code Studio)
 • Harjoitellaan vaiheittaisten ohjeiden laatimista ja noudattamista digitaalisissa ympäristöissä
 • Arvioidaan ohjelmointiratkaisuja joidenkin kriteerien pohjalta (esim. toimivuus, luettavuus, tehokkuus)
 • Hyödynnetään ohjelmointia oppiainesisältöjen harjoittelussa ja monialaisissa oppimisprojekteissa

Media ja tiedonhaku 6

 • Keskustellaan mediasisältöjen tekemisen ja jakamisen vastuista sekä seurauksista
 • Keskustellaan mediasisältöjen maksullisuudesta
 • Tunnistetaan mediasisältöjen vaikutuksia omaan toimintaa, tietoihin, mielipiteisiin ja mielikuviin
 • Tunnistetaan erilaisia tekstilajeja monimediaisessa ympäristössä
 • Keskustellaan teknologiaan liittyvistä eettisistä ja moraalisista kysymyksistä
 • Keskustellaan teknologisten sovellusten hyödyntämistavoista ja toimintaperiaatteista
 • Harjoitellaan etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla (ml. vieraat kielet)
 • Harjoitellaan lähteiden käyttöä ja niiden merkitsemistä
 • Opetellaan lähdekriittisyyttä; arvioidaan tiedon sekä tietolähteiden luotettavuutta
 • Tunnistetaan valheellista ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen liittyviä mediailmiöitä (disinformaatio, deepfake ja valeuutinen)
 • Opitaan tuntemaan tekijänoikeuksien perusperiaatteet (esim. Kopiraittilan koulu 5.-6. lk)
 • Käytetään CC Search-hakupalvelua

Turvallinen käyttö ja vuorovaikutus 6

 • Eri laitteiden turvallinen käyttö
 • Tutustutaan päivitysten merkitykseen
 • Henkilötietojen turvallinen käyttö verkossa ja yksityisyysasetuksien muokkaaminen digitaalisissa ympäristöissä (yksityinen selaus, palveluiden käyttöehdot, turvallisuutta vaarantavat tilanteet ja tekijät mediaympäristöissä esim. netti-identiteettien epäluotettavuus, vihapuhe, seksuaalinen houkuttelu)
 • Harjoitellaan tunnistamaan ja toimimaan mahdollisissa riskitilanteissa digitaalisessa ympäristöissä
 • Keskustellaan verkossa kiusaamisen (esim. juoruilu, väärän tiedon levittäminen) ehkäisystä ja siihen suhtautumisesta (ruudunkaappauksen ottaminen ja tallentaminen), esim. Empatiapakkaus.fi
 • Keskustellaan digitaalisten ympäristöjen tiedonkeruutavoista (esim. oman nettikäyttäytymisen jättämät digitaaliset jäljet)
 • Keskustellaan teknologian käyttöön liittyvien valintojen vaikutuksista kestävään tulevaisuuteen
 • Keskustellaan ikärajoista ja niitä kuvaavista sisältösymboleista sekä merkityksistä
 • Harjoitellaan ergonomisia toimintatapoja
 • Toimitaan vastuullisesti ja sääntöjä noudattaen digitaalisessa ympäristössä (netiketti, esim. Mediataitokoulu)
 • Hyödynnetään sovellusten vuorovaikutusta tukevia mahdollisuuksia (esim. reaktiot)
 • Käytetään digitaalista viestintää; sähköposti, keskustelupalstat, palautteen antaminen (esim. Pedanet, O365, GWE)
 • Harjoitellaan TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä (esim. keskustelut, puhelut, videoyhteys)
 • Havainnoidaan robotiikkaa ja tekoälyä yhteiskunnassa

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä