Sastamala - käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvioinnissa on erityisen tärkeä huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä mihinkään henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotoditukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.
Sastamalan kaupungin perusopetuksen arvioinnin kriteerit niille vuosiluokille, joita numeroarviointi koskee.
 • ERINOMAINEN (10)
 • osaa arvostaa, kunnioittaa ja ottaa huomioon muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja kehittäen
 • noudattaa omehtoisesti ja luotettavasti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilabteudeb sujumista
 • KIITETTÄVÄ (9)
 • arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja heidän oikeuksiaan
 • ottaa huomioon muut ihmiset
 • suhtautuu ympäristöönsä arvostavasti, rakentavasti ja hoitaen
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä sekä edistää koulutilanteiden sujumista
 • käyttäytyy asianmukaisesti ja ystävällisesti
 • asennoituu koulutyöhön positiivisesti
 • HYVÄ (8)
 • arvostaa muita ihmisiä ja rakentavaa vuorovaikutusta heidän kanssaan
 • suhtautuu ymäristöön myönteisesti
 • noudattaa enimmäkseen yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • TYYDYTTÄVÄ (7)
 • tulee yleensä toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä vaihtelevasti
 • noudattaa yleensä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • on voinut saada rangaistuksen käytöksestä
 • käytöksessä on usein huomautettavaa
 • KOHTALAINEN (6)
 • tulee vaihtelevasti toimeen muiden ihmisten kanssa
 • suhtautuu ympäristöönsä välinpitämättömästi
 • noudattaa satunnaisesti yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä
 • asennoituu koulutyöhön kielteisesti
 • arvosanan 6 antaminen edellyttää yhteydenottoja lukukauden aika oppilaan huoltajaan
 • on saanut rangaistuksia käytöksestä
 • VÄLTTÄVÄ (5)
 • suhtautuminen muihin ihmisiin on ongelmallinen
 • antaa ympäristölle vähän arvoa
 • rikkoo usein yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia
 • on saanut useita rangaistuksia
 • asennoituu koulunkäyntiin kielteisesti
 • on heikosti ojennettavissa koulun kurinpitokeinoin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä