SAB3 5

Hyvinvointi ja huolenpito (SAB2 3, SAB3 5)

Harjoitellaan vuorovaikutustilanteita ja mielipiteen ilmaisemista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia.