ENA1

ENA1

Englannin kieli ja maailmani (ENA1)

Pakollinen kurssi.

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista, omia kieltenopiskelutaitoja ja kehittämisen kohteita, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.