Arvopohja ja toiminnan tavoitteet

Teksti

Pikkukaislan perhetoiminnan arvopohja ja tavoitteet
Perhetoiminnassa lapsi pääsee tutustumaan muihin lapsiin ja ryhmässä toimimiseen turvallisesti oman aikuisen kanssa. Aikuiset saavat toinen toisiltaan vertaistukea ja mahdollisuuden myönteiseen yhdessäoloon ja osallistumiseen lapsensa kanssa. Henkilökunta tukee ja auttaa perhettä erilaisissa tilanteissa ja myönteisen yhteisöllisyyden luomisessa.
Toimintatuokiot- ja hetket ovat elämyksellisyyteen, toiminnallisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia. Pikkukaislassa vaalitaan kiireettömyyttä ja toisten huomioon ottaminen ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä. Leikkiympäristöstä- ja välineistä pyritään pitämään hyvää huolta ja leikkiajan päätteeksi tavarat siivotaan yhdessä takaisin omille paikoilleen. Pikkukaislassa pyritään lisäämään aikuisen ja lasten välistä yhdessä toimimisen iloa; iloa toisesta ihmisestä.

Pikkukaislan varhaiskasvatuskerhojen arvopohja ja tavoitteet
Kerhossa lapsi opettelee itsenäisyyttä ja olemaan hetken aikaa ilman vanhempiaan. Kerho voi toimia eräänlaisena"pehmeänä laskuna" ennen varsinaisen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen alkamista.
Kerhon pääperiaatteita ovat lapsen aito kohtaaminen, näkeminen ja kuuleminen, elämyksellisten ilmaisutapojen tarjoaminen ja leikin kunnioittaminen ja leikin ilo. Leikkiessään lapsi oppii itsestään, toisista ja ympäröivästä maailmasta kaiken tarvittavan, sosiaaliset taidot ja kieli kehittyvät. Leikissä aikuiset ovat aina mukana, sitä kannatellen ja rikastuttaen.
Pikkukaislassa vaalitaan kiireettömyyttä ja nautitaan yhdessäolosta, ihmetellään kaikkea maan ja taivaan välillä. Leikkiympäristöstä- ja välineistä pidetään hyvää huolta ja leikkiajan päätteeksi tavarat siivotaan kaikki yhdessä takaisin omille paikoilleen.

Pikkukaisla pyrkii tarjoamaan laadukasta, pedagogisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa monipuolisin sisällöin varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä