Arvopohja ja toiminnan tavoitteet

Sinilinnun arvopohja

Avoin päiväkoti Sinilintu

  • Toteutamme perhekeskeistä vuorovaikutustapaa ja tärkeä arvomme on lapsi- ja perhemyönteisyys
  • Toiminnassa vaalitaan positiivista, hyväksyvää, avointa ja lämmintä tunnelmaa.
  • Sensitiivisyys ja ratkaisukeskeisyys keskiössä
  • Sinilinnun henkilökunnan tavoitteena on tehdä työtä sensitiivisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja ylläpitämiseksi positiivisin ja ratkaisukeskeisin keinoin.
  • Tärkeä tavoite on löytää, nähdä ja kokea iloa lapsesta sekä tuntea myönteisiä kokemuksia omasta vanhemmuudesta.
  • Tarjoamme osallistumismahdollisuuksia ja osallisuutta sekä lapsille että aikuisille.
  • Annamme mahdollisuuden pikkulapsiperheiden kohtaamiseen ja vertaistukeen.
  • Tarjoamme laadukasta,pedagogisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa monipuolisin sisällöin varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu)mukaisesti.