En dag på Gunghästen

6.30 Daghemmet öppnar
8.00 Morgonmål
9.00 Verksamhet/Utevistelse
10.45 Samling
11.00 Lunch
ca. 11.45 Vila
14.00 Mellanmål
15.00 Utevistelse/lek inne vid dåligt väder
17.15 Daghemmet stänger