7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Tavallisesti oppivelvollisuus, ellei oppilas selvitä oppimäärää nopeammin, kestää 10 vuotta eli sen vuoden loppuun, kun oppilas täyttää 17 vuotta. Käytännössä on siis mahdollista jäädä kerran luokalleen tai saada vuosi lykkäystä. Oppivelvollisuus ja perusopetuksen aloittaminen ovat kaksi eri asiaa. Vaikka perusopetuksen alkua lykätään, ei oppivelvollisuus siitä muutu mitenkään.


Oppivelvollisuuden alkaminen vuotta aiemmin

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta.

Pidennettyä oppivelvollisuutta noudattavan oppilaan asioita käsitellään oppivelvollisuuspäätökseen liittyvän erityisen tuen päätöksen aiheuttamassa käsittelyjärjestyksessä, joka selviää luvusta 7.4.4. Koska oppivelvollisuuden pidentämisestä ei tehdä päätöksia 7-9 -luokkien aikana, tässä luvussa ei käsitellä pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen tekemistä, eikä aloittamiseen liittyviä toimenpiteitä.


Päätös yleiseen oppivelvollisuuteen paluusta

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea.

Niin sanottu kymppiluokka ei liity oppivelvollisuuteen, sillä se ei enää ole perusopetusta vaan lisä- opetusta ja se vaatii oppilaalta perusopetuksen päättötodistuksen.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä