Pomarkun perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 7-9 1.8.2017

Huomattavaa!

Yhteiskoulun vuosiluokat siirtyvät uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2017, ja sen jälkeen lukuvuosittain vuosiluokka kerrallaan. Tällöin aloittava 7-luokka selviää 6-vuosiluokalla alkavasta B1-ruotsista ilman erityisjärjestelyjä.

Vuosiluokilla 1-6 siirryttiin uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan jo 1.8.2016.





Sivistyslautakunnan vahvistama tuntijako Pomarkun perusopetuksen vuosiluokille 1-9





Opetussuunnitelma on keskeisin koulujen toimintaa ohjaava asiakirja. Opetussuunnitelmaa uudistetaan vähittäin jatkuvasti, ja kokonaisvaltaisesti noin kymmenen vuoden välein. Opetussuunnitelma kokoaa yhteen perusopetuslain ja -asetuksen, muiden koulun toimintaa ohjaavien säädösten sekä opetuksen järjestäjän (Pomarkun kunta) opetusta koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Opetussuunnitelmassa päätetään,
  • miten edistetään perusopetuksen yhtenäisyyttä sekä siirtymävaiheisiin liittyvää yhteistyötä (perusopetuksen sisällä sekä esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen ja perusopetusta seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa)
  • järjestetäänkö opetus tai osa siitä yhdysluokkaopetuksena
  • järjestetäänkö opetus tai osa siitä vuosiluokittain etenevänä vai vuosiluokkiin sitomattomasti etenevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna
  • järjestetäänkö opetus pääosin ainejakoisena vai kokonaan tai osin eheytettynä; mitkä ovat mahdollisen eheytetyn opetuksen järjestämisen pääpiirteet
  • miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken valtioneuvoston asetuksen edellyttämällä tavalla (paikallinen tuntijako)
  • mikä on opetuksen järjestäjän kieliohjelma, miltä vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan
  • mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet ja mille vuosiluokille niiden opetus sijoittuu
  • mitkä ovat opetuksen mahdolliset painotukset ja miten ne toteutetaan; miten painotus näkyy tuntijaossa sekä opetuksen tavoitteissa ja sisällöissä
  • miten oppilaanohjaus järjestetään

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä