PS3

Kurssisuoritukset

Tämän kurssin arvioitavat ja pakolliset suoritukset:
 • Kurssikoe
 • Läsnäolo ja tuntiaktiivisuus (ml. läksyt ja erilliset pedanet-tehtävä)
 • Kurssitehtävät:
  • Muistitutkimus
  • Esite kognitiivisesta toiminnosta

KURSSITEHTÄVÄ: Esite kognitiivisesta toiminnosta

Tehtävä

Laaditaan pareittain esite tai tietoisku jostakin ihmisen tiedonkäsittelyyn liittyvästä aiheesta. Esitellään aiheet muille myös suullisesti.

Aiheet:

 • Kieli

 • Ongelmanratkaisu

 • Päätöksenteko

 • Asiantuntijuus

1. tunti (12.11.)

Mikä kognitiivinen toiminto sinua kiinnostaa?

Valitse jokin korkea kognitiivinen toiminto: kieli (luku 17), ongelmanratkaisu (luku 18), päätöksenteko (luku 18) tai asiantuntijuus (luku 19). Selvitä, mitä kaikkea tutkimustietoa aiheeseen liittyy ja pohdi, miten psyykkiset, biologiset ja sosiaaliset tekijät ilmenevät siinä.

Olennaista tällä tunnilla on tiedon kerääminen ja perehtyminen valittuun aiheeseen. Käytä apunasi oppikirjaa ja nettiä.

Tarkempia kysymyksiä ja ohjeita

 1. Minkä korkean kognitiivisen toiminnon valitset? Listan toiminnoista löydät myös Skeema 3 -kirjan sivulta 146.

 2. Etsi psykologista tietoa valitsemastasi toiminnosta. Psykologinen tieto tarkoittaa, että tieto perustuu tutkimuksiin ja sitä voidaan tarkastella ja arvioida tieteelliseen tietoon liittyvin kriteerein.

 3. Selvitä, mitä kaikkea tutkittua tietoa valitsemastasi toiminnosta on olemassa. Voit myös pohtia, mitä biologisia, psyykkisiä ja sosiokulttuurisia asioita toimintoon voi liittyä. Kerää tietosi itsellesi muistiinpanoiksi tai esimerkiksi sivulla 25 olevan palapelikaavion mukaisesti. Hyödynnä aiemmin tällä kurssilla oppimiasi tietoja ja tietojasi myös muista oppiaineista, kuten terveystiedosta, biologiasta ja yhteiskuntaopista!

2. tunti (14.11.)

Tällä tunnilla käydään läpi myös muistitutkimuksen tulokset. Lisäksi jatketaan edellistä kohtaa, jos se on kesken.

Olette nyt tutustuneet johonkin psykologiseen ilmiöön. Psykologian asiantuntijan työhön kuuluu usein tiedon keräämisen jälkeen sen soveltaminen, niin että se voisi hyödyttää myös laajempaa yleisöä.

Olet nyt oman ilmiösi asiantuntija. Tiedot pitäisi saada jotenkin myös laajemman yleisön käyttöön.

 • Suunnittele aiheeseesi sopiva laajemmalle yleisölle suunnattu esite tai tietoisku, joka mahtuu A3- tai A4-kokoiselle paperille.

 • Olennaista on, että sovellat ilmiöstä keräämääsi tietoa ja tuot sen esille ymmärrettävällä tavalla. Mieti, miten tietosi voisi auttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivää lukiolaista, tärkeisiin kisoihin valmistautuvaa urheilijaa tai ihmissuhdevaikeuksissa kamppailevaa ystävää.

 • Valmistakaa aiheesta myös lyhyt (max. 5 min) suullinen esitys. Voitte halutessanne laatia myös diaesityksen.

 • Muista, että tuotoksesi pitää perustua psykologiseen tietoon, käytä siis psykologista kieltä (käsitteitä, tutkimuksia).

3. Tunti (19.11.)

Tällä tunnilla aiheet esitellään ja tutustutaan tarkemmin muiden aiheisiin. Tarkemmat ohjeet tulevat ensi viikolla.

Kurssintehtävän palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

KURSSITEHTÄVÄ: Muistitutkimus

Ryhmätehtävä: suunnitelkaa ja toteuttakaa muistin toimintaan liittyvä tutkimus. Laatikaa tutkimuksesta tutkimusraportti, jonka esittelette muille. Raportti esitellään tunnilla 14.11.

Ohjeet ryhmätyöskentelyyn
 • Jakaantukaa 3–4 hengen ryhmiin.
 • Pohtikaa ryhmässä, miten muistin eri osajärjestelmien toimintaa voitaisiin tutkia
 • Suunnitelkaa pienimuotoinen tutkimus, jonka myös toteutatte
Tutkimuksessa huomioitavia asioita
 • Mitä muistin osajärjestelmää tutkitte?
 • Miten sitä voitaisiin tutkia?
 • Kenelle ja kuinka monelle teette tutkimuksen?
 • Miten dokumentoitte tutkimuksenne?
 • Miten analysoitte saamanne tulokset?
 • Miten esittelette muille ryhmäläisille oman tutkimuksenne löydökset?
Tutkimusraportin rakenne
 • Johdanto
  • Miksi haluatte tutkia tätä asiaa?
 • Tutkimuskysymys
  • Mitä aioitte tutkia?
 • Tiedonkeruumenetelmät
  • Millä tavoin aioitte ilmiötänne tutkia?
 • Tulokset
  • Mitä tuloksia saitte?
 • Johtopäätökset
  • Mitä huomioita teitte tutkimuksessanne?

Esimerkkiaiheita
 • Työmuistin kapasiteetti - montako asiaa työmuistissa voidaan käsitellä kerrallaan?
 • Episodisen muistin toiminta ja valemuistot - voidaanko muistia johtaa harhaan sanavalinnoilla?
 • Työmuistin ja säilömuistin toiminta - mitä asioita on helppo painaa säilömuistiin, mitä vaikeita?
 • Semanttisen verkon toiminta - onnistuuko muistaminen paremmin vihjeiden avulla?

Kurssitehtävän palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävä 1: BIID-häiriö

Lue Helsingin Sanomien sivuilta artikkeli BIID-oireyhtymästä.

Saat HS-tunnukset opettajalta.

Vastaa sitten kysymyksiin:
1) Mikä yhdistää BIID-diagnoosit saaneita potilaita?
2) Miten BIID-häiriön syntyä voi selittää?
3) Voiko BIID-häiriötä jotenkin hoitaa?
4) Mitä tarkoittaa kumikäsi-illuusio? Mitä se kertoo ihmisen mielen ja kehon suhteesta?

Tehtävän 1 palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävä 2: Huumeiden vaikutus aivoissa

Tutustu Mouse Party - pelin avulla eri huumeiden vaikutuksiin aivoissa.
 • Valitse yksi huumeita saanut hiiri ja esittele lyhyesti, miten tietty huumausaine vaikuttaa aivoissa
Keskeisiä termejä:
 • Neurotransmitter - välittäjäaine
 • Receptor - reseptori
 • Inhibitor - vaimentava, hermosolun toimintaa estävä välittäjäaine
 • Synaptic cleft - synapsikuilu

Tehtävän 2 palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävä 3: aivovauriot

Etsi tietoa aivovammojen ja aivoverenkiertohäiriöiden oireista aivovammaliiton sivuilta.

Tutustu 1–2 videoon ja etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
 • Millainen vaurio henkilöllä oli ja miten se vaikutti toimintakykyyn?
 • Millaista kuntoutumista on tapahtunut / Miten toimintakyky on parantunut vaurion jälkeen?

Tehtävän 3 palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tehtävä 4: aivokuvantamismenetelmät

Valitse aivotutkimusmenetelmistä sopivin seuraavien ongelmien selvittämiseen.

1. Kalle joutui lasketteluonnettomuuteen. Jälkeenpäin hänellä on niska kipeänä ja päätä särkee. Lääkäri haluaa varmistaa, että aivoissa on kaikki ok.

2. Sylvi-mummo on sairastunut Alzheimerin tautiin. Lääkäri haluaa tutkia, millaisia muutoksia aivoissa on tapahtunut vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna.

3. Keijolla on aivokasvain. Ennen leikkausta halutaan varmistaa kasvaimen tarkka sijainti.

4. Sari ratkaisee matemaattisia ongelmia poikkeuksellisen taitavasti. Tutkija haluaa selvittää, millaista aktivaatiota Sarin aivoissa on silloin, kun hän laskee.

5. Väinö herää aamuisin yleensä väsyneenä. Väinön aivojen sähköistä toimintaa mitataan, jotta tiedetään, saako hän syvää unta yön aikana.

6. Halutaan verrata, millä tavalla suomen kieltä äidinkielenään puhuvan ja suomen kielen aikuisena opetelleen henkilön aivotoiminta eroaa silloin, kun he keskustelevat suomeksi.

Tehtävän 4 palautus

 • Palauta kuva tai muu tiedosto
 • Palauta merkintä
 • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä