Kuvataide

Kuvataide

Pakolliset kurssit


KU1 Kuvat ja kulttuurit

 • Kurssilla tutkitaan ja kokeillaan erilaisia kuvailmaisun keinoja sekä materiaaleja.

 • Kerrataan lyhyesti visuaalisen kulttuurin kehitystä ja kuvalla vaikuttamisen perinteitä. Pohditaan kuvan henkilökohtaista ja yhteiskunnallista merkitystä.

 • Kurssilla opitaan myös katsomaan, tulkitsemaan ja kirjoittamaan kuvista. Kirjoitetaan kuva-analyysi sekä työpäiväkirjaa itsearvointeineen.

 • Kurssin tehtäviä ovat vaihdellen piirtäminen ja maalaaminen eri materiaaleilla, digitaaliset työmenetelmät sekä muut tekniikat. Esimerkiksi julisteet, animaatiot, kierrätysmateriaalista tehdyt työt (mosaiikki), graafinen suunnittelu (levynkansi) jne. Osassa tehtävissä voi itse päättää, millä tekniikalla työn tekee.

 

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

 • Kurssilla käsitellään rakennettua ympäristöä (arkkitehtuuri ja esinemuotoilu) ja luonnonympäristöä (kestävä kehitys).

 • Kurssilla opitaan arkkitehtuurin ja esinemuotoilun perusteita sekä kulttuuriperinnön merkitystä.

 • Kurssilla tehdään vaihdellen pienoismalleja, savitöitä sekä piirretään ja maalataan. Osan kurssin töistä voi tehdä halutessaan myös tietotekniikkaa hyödyntäen.

 • Kurssin aikana tehdään esitelmä valitusta arkkitehtuurin aikakaudesta ja kirjoitetaan työpäiväkirjaa/itsearviointia.

 

Syventävä kurssi


KU3 Osallisena mediassa

 • Kurssilla tarkastellaan median kuvakulttuuria ja tuotetaan omaa kriittistä mediamaailman kuvastoa. Perehdytään mediakuvaston kehittymiseen eri aikakausina.

 • Kurssilla harjoitellaan viestintäteknologian keinoja ja toimintatapoja, esimerkiksi graafinen suunnittelu, mainonta, elokuva ja valokuvaus.

 • Työskentelymuodot vaihtelevat yksilötyöskentelystä ryhmätöihin. Kurssilla toteutetaan vaihdellen erilaisia videoita, animaatioita, graafista suunnittelua (lehden/kirjan kannet, typografia ilmaisumuotona), sarjakuvia. Kurssin työt voi toteuttaa tietokonetta hyödyntäen, osan teoksista voi tehdä myös perinteisin menetelmin.

 • Opitaan kirjoittamaan perusteltu ja pohdittu elokuva-analyysi ja lisäksi kirjoitetaan työpäiväkirjaa ja itsearviointeja omasta työskentelystä ja valmiista teoksista.

 KU4 Taiteen monet maailmat

 • tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen

 • tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta

 • soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

 • tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä

 • tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

 • ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.


 

Liitteet:

LUKIOKUVIS4.odt

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä