Opinto-ohjaus

Infoa Abeille työmarkkinatuesta

Nuoret ja työttömyysturva

Nuoret ylioppilaat kuuluvat pääosin työmarkkinatuen piiriin: Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. Se on tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut riittävän pitkään töissä (= ei täytä työssäoloehtoa).Oikeus työmarkkinatukeen voi tulla aikaisintaan kesäkuun alussa, kun et ole enää oppilaitoksen kirjoilla. Toimi lukion päätyttyä näin: Työnhaun aloittaminen


Työmarkkinatuessa on ns. odotusaika (5 kk), jona aikana ei työttömänä työnhakijana ole oikeutettu työmarkkinatukeen. Ollessasi aktiivitoimessa esim. työkokeilussa tai uravalmennuksessa työmarkkinatukea maksetaan. Lisätiedot maksajalta eli Kelasta tai työttömyyskassoista.

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen

Toimi näin, kun olet alle 25-vuotias etkä ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta:

  • Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.
  • Hae vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden valintakriteerit täytät
  • Osallistu esimerkiksi pääsykokeeseen ja muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.
  • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuudesta voidaan sopia jollain muulla tavalla kuin edellä on kerrottu. Koulutukseen hakemisen voi myös korvata kokonaan sopimalla, että osallistut johonkin muuhun palveluun.

Varmista, ettet menetä työttömyysetuuttasi

Jos olet syyslukukauden alussa edelleen työtön, kerro TE-toimistossa, minne olet hakenut. Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen toistaiseksi.

Menetät työttömyysetuuden toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutuksessa  taikka keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.

Työttömyysetuuden saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysetuuteen toistaiseksi.

Oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu, kun jokin seuraavista täyttyy:

  • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon.
  • Olet ollut vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.
  • Täytät 25 vuotta.

Jos olet menettänyt oikeuden työttömyyden aikaiseen etuuteen edellä kerrotulla tavalla, saat kuitenkin palvelun aikana työttömyysetuutta, jos osallistut

  • työkokeiluun
  • johonkin muuhun työllistymistä edistävään palveluun.

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jonka jälkeen vasta saat työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä