Erityisopetus

Tervetuloa Pielaveden erityisopetuksen sivuille!

MITÄ ERITYISOPETUS ON?

Perusopetuksessa opetus järjestetään jokaisen oppilaan oman ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Kun lapsi tarvitsee erityisopetusta, se toteutetaan joko yleisopetuksen ryhmässä muun opetuksen ohessa, osa-aikaisena erityisopetuksena tai erityisopetuksena. Erityisopetuksen oppilailla voi olla laajempia oppimisen pulmia tai vaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, puheen tuottamisessa, tarkkaavaisuudessa, keskittymisessä, motoriikassa, hahmottamisessa, aistitoiminnoissa tai sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Erityisopetusta järjestettäessä pyritään huomioimaan yksilölliset oppimisvaikeudet sekä oppilaan oppimisityyli. Opetuksessa keskitytään paitsi perustaitoihin, myös oppilaan itseluottamuksen herättämiseen ja tukemiseen sekä taitotason sopeuttamiseen oppilaan oppimiskykyä vastaavaksi - joskus opittavaa ainesta kevennetään, joskus otetaan oikein kunnon spurtti!

Oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas saa tukea joustavasti, pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti oppilaan tarpeistan lähtien. Tuki voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, vähäistä tai vahvaa sekä yhdestä tai useammasta tukimuodosta koostuvaa. 

Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen ja ryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen.

Sivuston luomisessa apuna ja tukena käytetty seuraavia lähteitä: 
https://https://www.kuopio.fi/opiskelu-perusopetuksessa
https://perusopetus.fi/paivahoito-ja-koulu/mita-on-erityisopetus/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä