Karjalainen siirtoväki

Evakot ja sukututkimus

Amerikan-siirtolaisuuden jälkeen seuraava suuri muuttoaalto aiheutui siirtoväen eli evakkojen asuttamisesta talvi- ja jatkosotien aikana ja näiden jälkeen. Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta muutti 430 000 siirtolaista, lähinnä karjalaista, jäljelle jääneeseen Suomeen. Muuttoliike jatkui vielä varsinaisen evakuoinnin jälkeenkin. Vuoteen 1949 mennessä 80 000 Vaasan läänin alueelle asutettua muutti pois. Jäljelle jäi 35 000.

Kotiseudultaan poistumaan joutuneille evakoille oman kulttuurisen identiteetin ja rakkaiden muistojen vaaliminen on ymmärrettävästi tärkeää. Vuonna 1990 Mikkeliin perustettiin Karjala-tietokantasäätiö edistämään luovutetun Karjalan väestötietoaineiston saatavuutta. Säätiön tärkein saavutus on Karjala-tietokanta, jonka avulla voi tehdä tekstihakuja niin rippi- kuin historiakirjoihin. Kuten Kirkonkirjat sukututkijan käytössä​ -otsikon alla mainittiin, tietokannan tiedot ulottuvat jopa vuoteen 1949. Avoimessa Internetissä voi tehdä hakuja sataa vuotta vanhempiin tietoihin. Mikkelin maakunta-arkistossa voi tehdä hakuja koko tietokantaan. Osa tietokannassa olevasta historiakirja-aineistosta on haettavissa myös Sukututkimusseuran Hiski-palvelussa.

Tässä osiossa selvitetään esimerkkinä suistamolaisen Arvi Näätäsen (s. 28.3.1911) esipolvia. Ajatuksena on havainnollistaa Karjala-tietokannan käyttöä yhdessä muiden tietolähteiden kanssa. Osiossa ei käsitellä Karjalan alueella yleisten ortodoksiseurakuntien aineistoja.
Kuva: Arvi Näätäsen ja Impi Johanna Paavilaisen hautakivi.

Esipolviselvityksen aloittaminen

Tässä esimerkkiselvityksessä muunnellaan kaavaa, joka on esitetty Peruskaava sukulaisuussuhteiden selvittämiseen rippikirjoista​ -otsikon alla. Ensin etsitään Arvin vanhemmat ja heidän asuinpaikkansa lapsen syntymän aikaan. Tätä varten etsitään Arvin kastemerkintää. Koska syntymävuosi on reippaasti 1900-luvun puolella, etsitään merkintää Hiskin sijaan Karjala-tietokannasta, jossa on uudempia tietoja. Tehdään Katihassa niin sanottu normaalihaku etunimen, sukunimen ja syntymävuoden mukaan. Hautakivessä sanotaan Arvin syntyneen Suistamolla, mutta ei luoteta tähän.

 Kuva: Kastetiedon haku Katihasta Arvi Näätäsen nimellä ja syntymävuodella.

Hakutulokseksi saadaan vain yksi tietorivi, jolla on oikeana päivänä 28.2.1911 syntynyt Arvi Näätänen, mutta hänen syntymäseurakuntansa on Soanlahti eikä Suistamo, niin kuin hautakivestä voisi olettaa. Kotipaikka on Jalovaaran kylän ensimmäinen talo.


Kuva: Katihan hakutulosluettelo Arvi Näätäsen tiedoilla. 

Pikainen Google-haku hakulausekkeella "jalovaara suistamo" osoittaa, että Suistamossa sijaitsi Jalovaara-niminen kylä. Katihan hakusivulta nähdään, että Soanlahti oli Suistamon naapuripaikkakunta ja Suistamon seurakunta oli ortodoksinen, "ort.". Voidaan tulkita, että ainakin Jalovaaran kylästä asioitiin Soanlahden luterilaisessa seurakunnassa.

Kuva: Hakutulos Googlesta sanoilla "jalovaara" ja "suistamo".

  Kuva: Suistamo ja Soanlahti Katihan luettelossa ja kartalla.

Arvi Näätäsen koko kastetietue saadaan näkyviin edellä esitetyn hakutulosluettelon oikeassa reunassa olevasta vihreästä i-painikkeesta. Tietueesta selviävät edellä todettujen seurakunnan ja asuinpaikan nimien lisäksi isän nimi Juhana Matinpoika Näätänen ja äidin nimi Hilma Pelkonen, sekä äidin ikä vuosina, mistä likimääräinen syntymävuosi 1875. Tärkeä on myös tieto pääkirjan (rippikirjan) sivunumerosta (71), jonka avulla voidaan myöhemmin siirtyä tarkastelemaan koko talouden tietoja.

Kuva: Arvi Näätäsen kastetietue, jossa on vanhempien nimet, asuinpaikka ja rippikirjan sivunumero.

Etsitään vielä Juhanan ja Hilman vihkimerkintä ensin. Karjala-tietokannan hakutoiminto poikkea Hiskistä siinä, ettei lomakkeella voi hakea usean henkilön perusteella yhtä aikaa. Hakuun ei voi siis kirjoittaa vihityn parin molempien osapuolten tietoja. Valitaan haun kohteeksi "Vihittyjen luettelot" ja haetaan siis vain Juhanan tiedoilla. Katkaistaan hakusanat astriskilla, jotta hakutuloksiin tulisivat mahdolliset nimen kirjoitusasun muunnelmatkin.

 Kuva: Hakuehdot Juhanan ja Hilman vihkimerkintää varten.

Hakutulokseksi saadaan vain yksi tietorivi. Sen tiedot näyttävät lupaavilta ja kun vihreästä i-kirjainpainikkeesta avataan koko tietue, nähdään pudotusvalikosta että tässä vihityn Juhanan puoliso oli juuri Hilma Pelkonen, niin kuin Arvin kastetiedot edellyttävät. Kun pudotusvalikosta valitsee Hilman nimen, näkyviin tulevat Hilmaa koskevat tiedot samasta vihkimerkinnästä. Tiedoista voidaan todeta Jalovaaran (tässä Jalonvaaran) olleen Hilman kotipaikka vihkimisen aikaan ja Juhana näkyy tulleen Soanlahdelta. Juhana lienee siis tullut kotivävyksi. Vihkipäivä oli 3.11.1894. Vihkimerkinnän ikätieto vastaa ikätietoa, joka Hilmasta on Arvin kastemerkinnän perusteella.
 
  Kuva: Hakutulosluettelo, jossa on vain yksi tieto Juhana Matinpoika Näätäsen vihkimisestä.

 Kuva: Vihreästä i-painikkeesta aukeava näkymä Juhanan vihkitietoihin.

 Kuva: Edellistä kuvaa vastaava näkymä Hilman vihkitietoihin.

 

 

 

Vanhempien ja sisarusten perustietojen selvittäminen

Kansallisarkiston avoimessa digitaaliarkistossa olevat rippikirjat päättyvät Soanlahden osalta vuoteen 1909, joten Arvin syntymävuoden (1911) kuvia ei pääse näkemään kuin luvalla Mikkelin maakunta-arkistossa. Karjala-tietokannan haulla tuon vuoden tiedot löytyvät, mutta hakulomake on sillä lailla rajoittunut, ettei hakua voi kohdistaa yksittäisen ajanjakson rippikirjaan. Tehdään normaalihaku niillä tiedoilla ja mahdollisuuksilla, mitä on. Valitaan seurakunnaksi Soanlahti, kirkonkirjan lajiksi Rippikirjat ja sivunumeroksi 71. Vastaukseksi pitäisi tulla kaikki tietokannassa olevat henkilötietorivit, jotka esiintyvät missä tahansa Soanlahden rippikirjassa sivulla 71.

Kuva: Haku Karjala-tietokannasta kaikista Soanlahden rippikirjoista sivunumerolla 71.

Haulle saadaan 58 tulosriviä, joista osa koskee asuinpaikkaa Jalovaara kirjoitettuna muodossa Jalonvaara. Näistä riveistä ensimmäisellä on lupaavasti Juhana Matinp. Näätänen, ja henkilöiden tulo- ja lähtövuosia koskevista sarakkeista voidaan päätellä, että rivi koskee ainakin vuosia 1909-1918, koska rivillä on tieto Juhanan oleskelusta Jalonvaarassa tuolla aikavälillä, siis myös Arvin syntymän aikaan vuonna 1911. Juhanan rivin alapuolella on tiedot hänen vaimostaan (Vo) Hilmasta sekä Eino- ja Onni-pojista (Pa) puolisoineen. Sidos-sarakkeesta näkee, että rivit ovat peräisin saman ajanjakson rippikirjasta, siis samalta sivulta kuin Juhanan rivi. Kaikille on mainittu syntymäajat.

 Kuva: Hakutulosluettelo, jossa on rippikirjojen tiedot mm. Näätäsen taloudessa Suistamon Jalonvaarassa vuosina 1909-1918 asuneista henkilöistä.

Arvia ei kuitenkaan näissä rippikirjantiedoissa näy. Tämä johtuu siitä, että Soanlahdella oli itäsuomalaiseen tapaan käytössä erilliset lastenkirjat lapsille, joita ei ollut vielä konfirmoitu. Tosin Arvia ei löydy haulla lastenkirjoistakaan. Tämä taas johtuu siitä, että Kansallisarkiston digitaaliarkistossakin vuosien 1910-1919 lastenkirjan käyttö on vielä yhden vuoden ajan rajoitettua. Joka tapauksessa Arvin kastemerkinnän tiedot yhdistettyinä rippikirjan tietoihin riittävät hänen vanhempiensa yksilöintiin. Siirtymällä edeltävän ajanjakson 1900-1909 rippikirjaan ja lastenkirjaan saadaan alkuperäisaineistoon perustuva käsitys perheestä Arvin syntymää edeltäneenä aikana. Lastenkirjasta nähdään, että Arvilla oli ainakin neljä sisarusta: Eino Aleksander 17.8.1896, Onni 15.3.1899, Lydia 3.11.1901 ja Väinö 12.12.1903. Rippikirjasta selviävät vanhempien syntymäajat: Juhana 24.6.1871 ja Hilma 21.6.1875, sekä se, että Juhanaa nimitettiin myös Juhoksi.

 Kuva: Soanlahden lastenkirja 1900-1909, s. 51, josta näkyvät Arvin neljä sisarusta.

Tehdään vielä haku Karjala-tietokannan kastetietoihin, jotta löydettäisiin Arvin mahdollisia muita sisaruksia ajalta vuodesta 1910 eteenpäin. Tuon ajan lastenkirjathan ovat siis vielä käyttörajoitettuja. Tehdään haku sopivan väljin ehdoin kuten edellä vihkimerkintää etsittäessä ja katkaistaan isän nimet asteriskilla, jotta nimien mahdolliset erilaiset kirjoitusasut osuisivat kaikki tuloksiin. Patronyymiä ei tässä yksittäistapauksessa kannata käyttää ehtona. Mahdollisen lapsen syntymäaika kannattaa rajoittaa ainakin liiton alkupäästä vihkipäivään.

 Kuva: Katiha-hakuehdot Juhana Näätäsen lasten löytämiseksi kastettujen luetteloista.

Haun tulokseksi saadaan seitsemän ehtoihin sopivaa riviä, jotka on hyvä selata kaikki läpi painamalla oikean reunan vihreää i-painiketta. Tietueista selviää, että Arvilla oli vielä ainakin kaksi muuta sisarusta: Matti 18.8.1913 ja Impi 9.6.1917.

 Kuva: Hakutulosluettelo, jossa on Juhana Näätäsen lapsia.

 

Esipolviselvityksen jatkaminen isovanhempiin

Periaatteessa nyt voitaisiin käydä ajanjakso kerrallaan rippikirjoja läpi Arvin vanhempien syntymäkotien löytämiseksi. Kokeillaan kuitenkin suoraviivaisempaa keinoa ja etsitään tietoja kasteluetteloista. Karjalan historiakirjat ovat vuotta 1900 edeltävältä ajalta Katihan lisäksi myös Hiskissä ja Arvin vanhemmat syntyivät 1800-luvulla, joten käytetään Hiskiä. Valitaan ensin hakukohteeksi Soanlahti, josta Juhana vihkimerkinnän mukaan avioitui. Laajennetaan haku koskemaan myös naapuriseurakuntia Naapuriseurakunnat-otsikon kohdalla olevasta linkistä "valitse nämä hakuun".

 Kuva: Soanlahti Hiskissä. Valitaan naapuriseurakunnat hakuun.

Useita seurakuntia -näkymässä nähdään haun kohteena olevat seurakunnat ja kutakin historiakirjalajia koskevat ajanjaksot, joilta järjestelmässä on tietoja. 1800-luvulta näyttäisi olevan kohtalaisesti kastettujen tietoja Soanlahdelta ja naapuriseurakunnista. Valitaan haun kohteeksi kastetut.

 Kuva: Soanlahden naapuriseurakunnat valittuna haun kohteiksi Hiskissä.

Määritellään hakuehdot Juhanan etunimen, patronyymin ja syntymävuoden mukaan. Kuva: Hakuehdot Juhana Matinpojan (s. 1871) kastemerkinnän löytämiseksi.

Haun tulokseksi saadaan viisi tietoriviä, joista yhdellä Ruskealan Soanlahtea koskevalla rivillä on täsmälleen oikea päivämäärä 24.6.1871, mutta sukunimi on Väätänen eikä Näätänen, niin kuin odotettiin. Tulos on kuitenkin lupaava, joten jatketaan selvitystä.

 Kuva: Johan Mattsson Väätänen s. 24.6.1871 Hiskin hakutuloksissa.

Katiha ei löydä Ruskealan eikä Soanlahden rippikirjoista Matti Väätästä, joten ohitetaan se tässä esimerkissä ja tehdään haku vaimon Marian nimellä.

Kuva: Hakuehdot Maria Väätäsen löytämiseksi Karjala-tietokannan rippikirjoista.

Haun tulokseksi saadaan kaksi osumaa Soanlahden taloon 6. Tulosriveistä jälkimmäinen koskee 1860-lukua ja sivua 92.

 Kuva: Maria Väätänen rippikirjoissa, Katiha-haun tulokset.

Etsitään Digihakemistosta jälkimmäistä riviä vastaava Kansallisarkiston kuva Soanlahden seurakunnan rippikirjan sivusta 1860-luvulta. Sivu löytyy tiedoilla Soanlahti 6, sivu 92. Kuvasta selviää, että Matti ja Maria nähtävästi asuvat Marian vanhempien luona, Matti on kotivävy ja hänen oma sukunimensä on Näätänen. Näin Juhanalle löydettyä kastetietoa voidaan pitää jo melko varmana, vaikka kasteessa Mattikin oli kirjattu Väätäseksi. Tieto varmentuu esipolviselvitystä jatkettaessa.

Harjoituksia

  1. Tee esipolviselvitys Arvi Näätäsen puolisolle Impi Johanna Paavilaiselle. Huomaa, että Immen syntymävuodelta 1909 on jo paremmin kuva-aineistoa tarjolla kuin Arvin syntymävuodelta 1911.

    Vastauksia: 12, 34

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä