Tukioppilastoiminta / Peer support activities

Koko koulun hyvinvoinnin edistäjiä

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia koulumme nuoria, jotka haluavat pienillä arjen teoilla lisätä kouluviihtyvyyttä.

 • saavat peruskoulutuksen toimintaan 8. luokalla (valinnaisaine) ja jatkokoulutusta 9. luokalla, jolloin he varsinaisesti toimivat tukioppilaina koulussamme (edelleen valinnaisaineena)
 • pitävät tunteja ja aamunavauksia sekä vierailevat tarvittaessa vanhempainilloissa
 • auttavat uusia oppilaita sopeutumaan uuteen kouluun ja tukevat luokkien ryhmäytymistä
 • järjestävät koulun yhteishenkeä edistävää toimintaa ja edesauttavat viihtymistä koulussa
 • osallistuvat Koulurauhan julistukseen ja edistämiseen kouluvuoden aikana
 • toimivat kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan Suomessa vuonna 1972.
MLL:n Järvi-Suomen piiri ja Outokummun paikallisyhdistys tekevät yhteistyötä koulumme kanssa.

Tukioppilastoiminnan arvot

 • Yhdenvertaisuus
 • Vapaaehtoisuus
 • Ilo
 • Luottamuksellisuus
 • Nuoruus ja nuoruuden arvostus
 • Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen

Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii lv. 2018-2019 Maiju Rättyä.