Esiopetus / Preschool

Esiopetus Kummun koululla

Esiopetuksesta vastaa kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa, neljä päivähoitajaa ja kaksi ryhmäavustajaa. Yksikkö aukeaa klo 6.30 ja menee kiinni klo 17.00. Tarpeen mukaan varhaiskasvatusta voidaan tarjota aamuisin aikaisemminkin etukäteen sovittaessa. On tärkeää kirjata hoidontarve sähköisesti hyvissä ajoin, jolloin pystymme varmistamaan, että henkilöstöä on tarpeeksi ja oikeaan aikaan. Esiopetusryhmät ovat Kulkurit, Vaeltajat, Veijarit ja Viikarit. Samoissa ryhmissä, Kulkureita lukuun ottamatta, järjestetään esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta aamuisin tai iltapäivisin esioppilaiden tarpeiden mukaan.

Esiopetus

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä pääsääntöisesti koulun toiminta-aikoina.
Esiopetuksessa tarjotaan lounas. Esiopetusta saavalla lapsella on oikeus oppilashuollon palveluihin.

Esiopetuslapsen varhaiskasvatus aamu- tai iltapäivisin

Esioppilaiden esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus aamu-tai iltapäivisin järjestetään Kummun koululla. Varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta koulujen loma-aikoina, veloitetaan ko. päiviltä osa- tai kokopäivähoitomaksu.

Esiopetus velvoittavaa

Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Poissaolo esiopetuksesta

Outokummun kaupungin esiopetuksessa sovelletaan perusopetuksen käytäntöjä oppilaan poissaolojen myöntämisessä.

Esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettaja voi myöntää 1–5 päivän poissaolot.

Poissaololupaa voi hakea. Poissaolohakemus esiopetuksesta -lomakkeella tai viestillä Wilmassa.

Yli 5 päivän poissaolon myöntää vastaava varhaiskasvatuksen opettaja. Poissaololupaa haetaan Poissaolohakemus esiopetuksesta -lomakkeella (lomake alla).

Kuljetus

Outokummun kaupunki järjestää pääasiassa koulukyytien yhteydessä kuljetuksen kotoa esiopetuspaikkaan ja takaisin niille lapsille, jotka eivät tarvitse esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta ja joiden matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Vanhemmat kuljettavat itse varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat.