Esiopetus / Preschool

Esiopetus

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä pääsääntöisesti koulun toiminta-aikoina. Esiopetuksessa tarjotaan lounas.

Esiopetusta saavalla lapsella on oikeus oppilashuollon palveluihin.

Esiopetus on velvoittavaa. Huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Esioppilaan varhaiskasvatus aamu- ja/tai iltapäivisin

Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus aamu-tai iltapäivisin järjestetään Kummun koululla. Varhaiskasvatus on maksullista.

Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta koulujen loma-aikoina, veloitetaan kyseisiltä päiviltä osa- tai kokopäivähoitomaksu.

Kuljetus

Outokummun kaupunki järjestää pääasiassa koulukyytien yhteydessä kuljetuksen kotoa esiopetuspaikkaan ja takaisin niille esioppilaille, jotka eivät tarvitse esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta ja joiden matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä.

Huoltajat kuljettavat itse varhaiskasvatusta tarvitsevat esioppilaat.

Esiopetuksen huoltajien sekä esioppilaiden tyytyväisyyskyselyjen tulosten yhteenvetoa


Outokummun esiopetuksessa tehtiin huoltajien asiakastyytyväisyyskyselyt keväällä 2019.
Huoltajien kysymykset oli luokiteltu asteikolla 1 - 5. (1=huono ja 5=erinomainen).
Esioppilaiden kyselyssä asteikko oli 1 - 3 (1=aina, 2= joskus, 3= ei koskaan).

Esioppilaiden huoltajat olivat erittäin tyytyväisiä lastensa saamaan esiopetukseen. Huoltajien kyselyssä kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,22. Huoltajat arvostivat henkilökunnan ammattitaitoa, luottamuksellisuutta, lapsen ja huoltajan kohtaamista ja lastensa yleistä viihtyvyyttä esiopetuksessa. 
Esiopetuksessa voitaisiin vielä kehittää tiedottamista (k.a. 4,05) sekä huoltajien mahdollisuutta vaikuttaa lapsiaan koskeviin asioihin (k.a. 4,06).

Esioppilaiden kyselyn keskiarvo oli 1,30. Esioppilaat tykkäsivät erityisesti vapaasta leikistä, kädentaitojen tuokioista sekä kokivat tulleensa hyvin toimeen ryhmiensä aikuisten kanssa.
Esioppilaiden mielestä parantamisen varaa olisi vielä esikoulutehtävässä (k.a. 1,6) sekä siinä, miten paljon aikuiset toteuttavat lasten toiveita esiopetuksen toiminnassa (k.a. 1,67).

Lämmin kiitos osallistumisestanne kyselyihin!