Esiopetus

Ajankohtaista

Esiopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyt toukokuussa 2018

Kummun koululla esiopetuksessa olevien esioppilaiden huoltajilta sekä esioppilailta pyydettiin palautetta asiakastyytyväisyyskyselyin Toukokuussa 2018.  Kyselyistä koostettuna.  Huoltajien kysely (asteikko: 5= erinomainen, 4=erittäin hyvin, 3=hyvi...

Tiedote huoltajille

LUOKAT Kulkurit ja Viikarit toimivat alakerrassa luokissa 186 ja 187. Luokat ovat yhteiskäytössä ja toimintaa porrastetaan ulkoilulla. Vaeltajat ja Veijarit toimivat yläkerrassa luokissa 265 ja 266. Myös heidän tilansa ovat yhteiskäytössä. YHTE...

Esiopetus Kummun koululla

Esiopetuksesta vastaa 6 lastentarhanopettajaa ja 4 päivähoitajaa ja 2 ryhmäavustajaa. Esiopetuksen tiloissa toteutetaan myös eskareiden aamu- ja iltapäivähoito. Yksikkö aukeaa klo 6.30 ja menee kiinni klo 17.00. Tarpeen mukaan aamupäivähoidon aloittaminen onnistuu aiemminkin etukäteen sovittaessa. On tärkeää kirjata hoidontarve sähköisesti hyvissä ajoin, jolloin varmistamme että henkilökuntaa on tarpeeksi ja oikeaan aikaan. Esiopetusryhmät ovat Viikarit, Veijarit, Vaeltajat ja Kulkurit. Samoissa ryhmissä Kulkureita lukuunottamatta järjestetään esiopetuksen lisäksi aamu- ja/tai iltapäivähoitoa tarvitseville esioppilaille.

Esiopetus

Esiopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä tukevaa opetusta. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseen.

Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia päivässä pääsääntöisesti koulun toiminta-aikoina.
Esiopetuksessa tarjotaan lounas. Esiopetusta saavalla lapsella on oikeus oppilashuollon palveluihin.

Esiopetuslapsen aamu- ja iltapäivähoito

Esiopetuksen lisäksi tarvittava aamu- ja iltapäivähoito järjestetään Kummun koululla. Hoito on maksullista. Mikäli esiopetuksessa oleva lapsi tarvitsee hoitoa koulujen loma-aikoina, veloitetaan ko. päiviltä osa- tai kokopäivähoitomaksu.

Esiopetus velvoittavaa

Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Poissaolo esiopetuksesta

Outokummun kaupungin esiopetuksessa sovelletaan perusopetuksen käytäntöjä oppilaan poissaolojen myöntämisessä.

Esiopetusryhmän lastentarhanopettaja voi myöntää 1–5 päivän poissaolot.

Poissaololupaa voi hakea. Poissaolohakemus esiopetuksesta -lomakkeella tai viestillä Wilmassa.

Yli 5 päivän poissaolon myöntää vastaava lastentarhanopettaja. Poissaololupaa haetaan Poissaolohakemus esiopetuksesta -lomakkeella (lomake alla).

Kuljetus

Outokummun kaupunki järjestää pääasiassa koulukyytien yhteydessä kuljetuksen kotoa esiopetuspaikkaan ja takaisin niille lapsille, jotka eivät tarvitse esiopetuksen lisäksi päivähoitoa ja joiden matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Vanhemmat kuljettavat itse päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat.