Oppilaskunta

Oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunta – kaikki oppilaamme

Kummun koulun oppilaskunta koostuu kaikista koulumme oppilaista. Oppilaita on yli 700.


Oppilaskunnan hallitus – luokista valitut vastuujäsenet

Kaikilta luokilta valitaan syyslukukauden alkaessa kaksi edustajaa: varsinainen ja varaedustaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Se osallistuu muun muassa koulun toimintapäiviin ja tapahtumiin sekä ottaa kantaa oppilaita koskeviin asioihin. Lisäksi oppilaskunnalla on kioskitoimintaa. Oppilaskunnalla on Afrikassa oma kummioppilas, jonka koulunkäynnin kustannuksiin osallistutaan pienellä summalla kuukaudessa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat erikseen valittavat opettajat.


Toiminta

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Se kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaiden osallisuus pohjautuu siis sekä opetuksen arvoihin että tavoitteisiin ja tehtäviin. Osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa oppilaamme asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja aikaansaa muutoksen heidän elinympäristössään.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä