Oppilashuolto / Pupil welfare

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä opetustoimen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa, sosiaali- ja terveystoimen sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Oppilashuoltoon kuuluvat
  • kouluterveydenhuollon palvelut
  • oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut.

Koulun psykologipalveluiden psykologi Sirpa Tokola-Kemppi on opintovapaalla helmi-maaliskuun 2019. Tarvittaessa voi olla yhteydessä koulun kuraattoriin, joka voi konsultoida psykologin asioita Siun Soten puolelle eteenpäin.

Perusvastaanottotyön lisäksi oppilashuollon ammattilaiset organioivat useita hyvinvointia edistäviä tempauksia ja tapahtumia koulullamme.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla edistetään
  • koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta
  • opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Lukuvuoden alkaessa kootaan monialainen yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä. Siihen kuuluvat koollekutsujana rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitajat, vanhempaintoimikunta Solmun edustaja ja muita henkilökunnan moniammatillisia edustajia. Työryhmä laatii toimintasuunnitelman ja arvioi toimintaa lukuvuoden päätteeksi.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuollon, mm. yksilökohtaisen oppilashuoltotyöryhmän toiminnan.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyöryhmä

  • kootaan yksittäisen lapsen tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseksi
  • toimitaan yhteistyössä huoltajan kanssa
  • monialainen kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti
  • huoltaja hyväksyy kokoonpanon kirjallisesti

Oppilashuollon ohjausryhmä

Oppilashuoltotyötä Outokummun kaupungissa koordinoi ohjausryhmä. Koollekutsujana toimii hyvnvointijohtaja.