Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena yhteistyönä opetustoimen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa, sosiaali- ja terveystoimen sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Oppilashuoltoon kuuluvat
  • kouluterveydenhuollon palvelut
  • oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut.

Perusvastaanottotyön lisäksi oppilashuollon ammattilaiset organioivat useita hyvinvointia edistäviä tempauksia ja tapahtumia koulullamme.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisellä oppilashuollolla edistetään
  • koko kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta
  • opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Lukuvuoden alkaessa kootaan monialainen yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä. Siihen kuuluvat koollekutsujana rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitajat, vanhempaintoimikunta Solmun edustaja ja muita henkilökunnan moniammatillisia edustajia. Työryhmä laatii toimintasuunnitelman ja arvioi toimintaa lukuvuoden päätteeksi.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto sisältää yksittäistä oppilasta koskevan monialaisen oppilashuollon, mm. yksilökohtaisen oppilashuoltotyöryhmän toiminnan.


Yksilökohtainen oppilashuoltotyöryhmä

  • kootaan yksittäisen lapsen tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palveluiden järjestämiseksi
  • toimitaan yhteistyössä huoltajan kanssa
  • monialainen kokoonpano harkitaan tapauskohtaisesti
  • huoltaja hyväksyy kokoonpanon kirjallisesti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä