Oppilaskunta / Students' union

Oppilaskunta = kaikki oppilaamme ja Oppilaskunnan hallitus = luokista valitut vastuujäsenet

Kummun koulun oppilaskunta koostuu kaikista koulumme oppilaista. Oppilaita on yli 700. Kaikilta luokilta valitaan syyslukukauden alkaessa kaksi edustajaa: varsinainen ja varaedustaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Se osallistuu muun muassa koulun toimintapäiviin ja tapahtumiin sekä ottaa kantaa oppilaita koskeviin asioihin. Lisäksi oppilaskunnalla on kioskitoimintaa. Oppilaskunnalla on Afrikassa oma kummioppilas, jonka koulunkäynnin kustannuksiin osallistutaan pienellä summalla kuukaudessa. Oppilaskunnan ohjaavina opettajina toimivat erikseen valittavat opettajat.

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. Se kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaiden osallisuus pohjautuu siis sekä opetuksen arvoihin että tavoitteisiin ja tehtäviin. Osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa oppilaamme asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja aikaansaa muutoksen heidän elinympäristössään.


Oppilaskuntatoiminnan ohjaajina toimivat lv. 2018-2019 Anne Karvinen ja Sonja Tukiainen.