Kansainvälisyyssuunnitelma

Kiiminkijoen koulun kansainvälisyyssuunnitelma lukuvuosille 2016-19

Kansainvälisen toiminnan perusta

 • Koulumme kansainvälinen toiminta perustuu valtakunnalliseen ja Oulun kaupungin opetussuunnitelmaan.
 • Kiiminkijoen koulun teema 'Minä osaan' toteutuu monin tavoin koulun arjessa ja sama teema näkyy myös lapsilähtöisessä Erasmus-projektissa.
 • Koulun opetussuunnitelmassa kansainvälisyys sekä erilaiset teemapäivät ja tapahtumat ovat osa laaja-alaista oppimiskokonaisuutta.
 • Kansainvälisyys-työryhmä vastaa koulumme kansainvälisistä asioista ja Erasmus-projektista.
Kiiminkijoen koulun oppilaat
 • Kiiminkijoen koulun oppilaat tulevat laajalta alueelta ja puolet koulun oppilaista ovat koulukuljetuksen piirissä. Pääsääntöisesti oppilaat ovat suomenkielisiä, mutta koulussamme opiskelee myös lapsia, joiden kotikielenä on jokin muu kuin suomen kieli.
Kansainvälisyystoiminnan tavoitteet
 • Oman kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen.
 • Muihin kulttuureihin tutustuminen eri oppiaineiden kautta.
 • Monikulttuurisen yhteistyön ylläpitäminen nykyisen ja aiempien projektien yhteistyökoulujen kanssa.
 • Vieraiden kielten oppiminen (englanti, A2-kielet 5. lk, yhteistyömaiden kielet ranska, espanja, tsekki, hollanti).
 • Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen työskentelyssä ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa (yhteydenpito, videopuhelut luokkien ja kirjekavereiden välillä, materiaalien jakaminen, äänittäminen jne.)
 • Toisen ihmisen arvostava kohtaaminen ja globaalin vastuun ymmärtäminen.
 • Paikalliseen kulttuuritoimintaan osallistuminen mahdollisuuksien mukaan (esim. konsertit, elokuvat, taidenäyttelyt, museovierailut).
 • Kansalliset ja kansainväliset teemapäivät huomioidaan opetuksessa (Erasmuspäivä, YK:n päivä, Lapsen oikeuksien päivä, Itsenäisyyspäivä, Kalevalan päivä jne.) 

Toiminta lukuvuosina 2016-19
 • Suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksymiseen kasvattaminen.
 • Erilaiset teemapäivät ja -viikot (hyvinvointiviikot 2 krt/lukuvuosi, pukeutumisteemat, Erasmus-maihin liittyvät eri pituiset teemajaksot jne.)
 • Konsertit ja muut kulttuuritapahtumat koululla (mm. Oulu sinfonia, Sibelius, Madetojan musiikkilukio)
 • Yhteistyö seurakunnan kanssa (aamunavaus 1 krt/kk, yökoulu, kerhot, kansainvälisten vieraiden majoittaminen) 
 • 5. luokkalaiset järjestävät SPR:n Nälkäpäivä-keräyksen vuosittain.
 • Unicef-kävely tai muu vastaava sponsoreiden keräämiseen liittyvä tapahtuma vuosittain.
 • Jobshadowing vastaanottavana tahona (Espanja, Oulun koulut) ja lähettävänä tahona (koulut Oulussa ja rahoitusten mukaisesti muualla).
 • eTwinning -yhteistyö jatkuu samojen kansainvälisten tahojen kanssa.
 • Kolmivuotinen KA2 Erasmus+ -projekti (2016-19):
  • Opettajien ja oppilaiden liikkuvuudet yhteistyömaihin.
  • Opettajien ja oppilaiden liikkuvuudet meille Kiiminkijoen koululle.
  • Jokainen lapsi pitää yhteyttä englannin kielellä henkilökohtaisen kirjekaverin kanssa jostain yhteistyömaasta.
  • Videokonferenssit yhteistyöluokkien ja kirjekaverien välillä.
  • Suomalaisten ja eri maiden laulujen oppiminen ja jakaminen.
  • Muiden maiden kulttuureihin, kieliin, maantieteeseen ja hallintoon tutustuminen.
  • Oman kulttuurin erityispiirteisiin perehtyminen ja niiden jakaminen englannin kielellä muihin maihin (säveltäjät, taiteilijat, kirjailijat, presidentit, joulun viettäminen Suomessa jne.). 
  • TVT-taitojen parantaminen (animaatiot, elokuvat, kuvaus, editointi, äänittäminen)
  • Musiikillisten taitojen laajentaminen (omien sävellysten ja sanoitusten tekeminen, GarageBandin ja muiden musiikkiin liittyvien iPad -sovellusten oppiminen)
  • Jokakeväinen näyttely lukuvuoden aikana tehdyistä tai vastaanotetuista tuotoksista sekä konsertti lukuvuoden teemalauluista.
  • Projektin jokaiselle lukuvuodelle tehdyn oman erillisen suunnitelman noudattaminen.
 • Yliopistoyhteistyö ja kansainväliseen tutkimukseen osallistuminen (tutkija, musiikinlehtori Paula Rönkkö, Oulun yliopisto)