Oppimisen tuki

Alueellinen pienryhmä

Pienryhmässä opiskelu on lapselle hyvä vaihtoehto, jos yleisopetuksen luokassa oppiminen tai sosiaalinen sopeutuminen tuottaa vaikeuksia. Pienemmässä ryhmässä opetus on yksilöllisempää ja oppimisympäristö rauhallisempi.
Pienryhmän oppilaat opiskelevat yleensä taito- ja taideaineet isommassa ryhmässä.

Oppimisen tuki osa-aikaisessa erityisopetuksessa ja pienryhmässä

Erityisopettajat ja luokanopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppimisen tukemiseksi. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta lievissä oppimisvaikeuksissa. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. 
Koulussa voidaan antaa myös jakso kotiharjoittelua tukevaa puheopetusta ekaluokkalaisille.

Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana, mutta erikseen sovittaessa sitä voidaan pitää myös koulutuntien jälkeen. Säännöllisestä erityisopetuksesta ilmoitetaan oppilaan kotiin, mutta silloin tällöin annettavasta erityisopetuksesta tiedotetaan vain tarvittaessa.

Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai matematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta.