Erasmus+ akkreditointi

Oriveden kaupungin Erasmus+ akkreditointi 2021 - 2027

Erasmus+ -akkreditointi - Jäsenkortti Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimintaa varten

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille Erasmus-akkreditoinnin 1.3.2021 alkaen. Akkreditointi on myönnetty Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen konsortiolle. Erasmus-akkreditointi on jäsenkortti ohjelman liikkuvuustoimintaa varten. Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä": Orivedenkaupungin yleissivistävien koulujen konsortio on osoittanut hakemuksellaan toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä korkea laadun.
Oriveden kaupungin Erasmus+ -suunnitelma
Akkreditointia varten Oriveden kaupunki on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi. Akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisemmän kv-toiminnan kehittämistyön sekä laatuvarmistetun kansainvälisen yhteistyön. Oriveden koulut sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja.

Akkreditoinnin myötä Oriveden kaupunki on varmistanut itselleen Erasmus+ -tuen liikkuvuustoimintaan koko ohjelmakauden ajaksi vuosille 2021 - 2027. Uudella ohjelmakaudella akkreditointi otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa yleissivistävällä sektorilla. Kyseessä on siis täysin uusi toimintamalli. Akkreditointi myönnettiin 50 yleissivistävää opetusta tarjoavalle organisaatiolle.

Akkreditoidut organisaatiot jättävät rahoitushakemuksensa vuosittain Erasmus+-hakukierroksilla keväästä 2021 alkaen. Hyvä ja merkittävin uutinen on, että rahoituspyyntö eroaa tavallisesta, erittäin työläästä hakemuksesta: Jatkossa rahoituksen arvioimiseen tarvitaan vain perustiedot, kuten osallistujien lukumäärä ja toimintatyypit.

Kehitysmahdollisuuksia oppijoille, opettajille ja muulle koulutushenkilöstölle


Erasmus-akkreditointi tarjoaa Oriveden kouluille mahdollisuuden osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen Erasmus-ohjelman välityksellä. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa ammatillisia ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia oppijoille, opettajille ja muulle koulutushenkilöstölle. Liikkuvuustoimintoja voidaan käyttää opetuksen ja oppimisen laadun asteittaiseen nostamiseen uudelle tasolle.


Osallisuus, vihreys ja digitaalisuus

Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden (2021–2027) tavoitteena on olla aiempaa osallistavampi, avoimempi ja kestävämpi. Uusi ohjelma tukee digitaalista siirtymää eurooppalaisessa koulutuksessa ja edistää eurooppalaisen koulutusalueen luomista. Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen konsortiolla on tarkoitus vastata maailmankansalaisuuden polkuun, henkilöstön koulutukseen, liikkuvuusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kansainvälisyystoiminnan kehittämiseen, ja erityisesti näiden kohdalla pitkäjänteiseen kehittämiseen.


Yhdenvertaiset kv-liikkuvuusmahdollisuudet kaikille 

Akkreditoinnin avulla varmistetaan yhdenvertaiset kv-liikkuvuusmahdollisuudet kaikille Oriveden koulujen oppilaille ja opetushenkilöstölle. Tavoitteissa painottuvat Oriveden koulujen kv-toiminnan strateginen kehittäminen, henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, oppijoiden opiskeluvalmiuksien ja -motivaation lisääminen, kasvu aktiiviseksi ja vastuulliseksi maailmankansalaiseksi, digitaidot sekä lukion vetovoiman kasvattaminen kehitystoimien seurauksena.

Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen liikkuvuussuunnitelman kymmenen
tavoitetta:

Tavoite 1. Kaupunkitason kv-toiminnan koordinoinnin kehittäminen

Tavoite 2. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kv- toiminta osaksi koulujen toimintakulttuuria

Tavoite 3. Koulujen henkilökunnan kv-valmiuksien ja ammattitaidon kehittäminen

Tavoite 4. Opetuksen kehittäminen, teemoina tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet,kieli-, kulttuuriperintö, luontokasvatus

Tavoite 5. Oppilaiden kv-valmiuksien kehittäminen

Tavoite 6. Laadukkaan kv-polun varmistaminen jokaiselle oppijalle

Tavoite 7. Työelämätaidot, TVT-taidot ja tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tavoite 8. Vastuullinen maailmankansalaisuus

Tavoite 9. Kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä kulttuuriperinnön arvostuksenvahvistaminen

Tavoite 10. Verkostoyhteistyön kehittäminen

Liitteet:

ESITE_Erasmus+ -suunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä