Perusopetus

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOITTAUTUMINEN ORIVEDEN KAUPUNGIN PERUSKOULUIHIN lv. 2018-2019

 Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen koskee:

  • Orivedellä asuvia vuonna 2011 syntyneitä lapsia
  • lapsia, joille myönnetty lykkäys päättyy lukuvuoden 2017-2018 lopussa
  • vuonna 2012 syntyneitä lapsia, joiden kohdalla harkitaan koulunkäynnin aloittamista syksyllä 2018.
Tulevien 1. luokkalaisten huoltajille postitetaan viikolla 7 kirje ilmoittautumiskäytänteistä.

Ensi syksynä koulutyö alkaa to 9.8.2018.


Lisätiedot: kasvatus- ja opetuspalvelujen toimisto, puh. 040-133 9128.