Hankkeet ja työryhmät

Oriveden kasvatus- ja opetustoimen koordinoimia hankkeita ja kehittämisyhteistyötä

   1. GLOPS - Valtakunnallinen koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen sekä uusien opetussuunnitelmien toimeenpanon koordinointihanke (Opetushallituksen rahoitus 95 %) GLOPS-hankkeen blogi ja POLKKA-sivusto (Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys) (jatkuu vuoden 2018 loppuun)

   2. Oppimispolut ja -verkostot: kohti 2030 - Valtakunnallinen globaalikasvatuksen ja UNESCO ASPnet-koulujen kehittämishanke (Opetushallituksen rahoitus 95 %). Orivesi toimii valtakunnallisena kv-koordinaattorina yhdessä Oulun kaupungin kanssa

   3. Tutoropettajien toiminta (Kärkihanke 1 - hakuryhmä 2) käynnistyi syyslukukauden alussa 2017, jatkuu vuoden 2019 loppuun.

   4. Oriveden kielipolku - Kieltenopetuksen kehittäminen ja varhentaminen (Kärkihanke 1) käynnistyi syyslukukauden alusta 2017 (Opetushallituksen rahoitus 95 %) Pirkanmaan alueellisten hankkeiden Kikatus-verkoston blogi (2017 - 2019)

   5. Seudullinen koulujen kansainvälisyyden kehittämisyhteistyö ja seudullinen Maailmankoulu (2018 - 2019)

   6. Esi- ja perusopetuksen kehittämishanke 2015 - 2016 (OKM:n rahoitus 70%) - jaettu kahteen osa-alueeseen: 1. esi- ja alkuopetuksen iPad-koulu opettajille ja oppilaille (päättyi joulukuussa 2016) sekä 2. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke (päättyi kesäkuun lopussa 2017)


Koulujen ja opetustoimen hankkeita

Opetustoimen ja koulujen hankkeitarelle-logo-finland.jpg

Oriveden kasvatus- ja opetustoimen hankkeita ja kehittämisyhteistyötä 2015- 2016

 1. GLOPS - Valtakunnallinen koulujen kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen sekä opetussuunnitelman kehittämisen koordinointihanke (Opetushallituksen rahoitus 95 %) GLOPS-hankkeen blogi ja POLKKA-sivusto (Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys)

 2. Seudullinen opetussuunitelmatyö 2014 - 2016 (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi)

 3. Seudullinen tvt-suunnitelman päivitystyö (OKM:n osarahoitus 70%)

 4. Seudullinen koulujen kansainvälisyyden kehittämishanke (OPH:n osarahoitus 80%) - seudullinen kv-portaali

 5. Opettajien ICT ohjaus ja tuki -hanke 2015 (OKM:n rahoitus 100%) - opettajien tvt-koulutus ja peda.net-kerho

 6. Esi- ja perusopetuksen kehittämishanke 2015 - 2016 (OKM:n rahoitus 70%) - jaettu kahteen osa-alueeseen 1. esi- ja alkuopetuksen iPad-koulu opettajille ja oppilaille sekä 2. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämishanke